Κλειστό

Web development

I need a new website. I need you to design and build a landing page. An update to our site

Essex property partnership .com

Please advise

Δεξιότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Δείτε περισσότερα: web designer dudley site com uk, article abotu planning and development web site, development web site drupal, web site whatboyswant com, web site slickdeals com make money, web site rude com, web site photofunia com, web site match com, web site jizzhut com, web site fubar com, simallar web site bugmenot com, body establish web site raaga com, web designer antananarivo site com

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

ID Εργασίας: #11780250

55 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο £226 γι' αυτή τη δουλειά

A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [url removed, login to view] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

£304 GBP σε 3 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
8.6
monitrix

Hi, I see your website its a simple good looking informative website what changes you need brief me or ping me we can discuss requirements. Consider me!I am expert you can check my profile ratings and reviews hav Περισσότερα

£240 GBP σε 10 μέρες
(300 Αξιολογήσεις)
8.2
narmadatech

Hello there, I really appreciate you for sharing your post I can understand you like to have profesional real estate site . I like to share few Ideas as how you can grow money out of this site. My visit my bes Περισσότερα

£370 GBP σε 3 μέρες
(207 Αξιολογήσεις)
7.8
imwebdesigner

Hi - My Name is Nitin Gupta. I’ve read your project brief and can see that you need a website design and build with landing page. I have 8 years experience in designing and developing websites. I would approach your pr Περισσότερα

£200 GBP σε 8 μέρες
(454 Αξιολογήσεις)
7.8
zappiers

*100% Satisfaction Assured in this 310th project *** ============================ Hello , I am Zappy - Senior Developer from India having more than 7 years of experience in web development. Please see some of m Περισσότερα

£199 GBP σε 2 μέρες
(283 Αξιολογήσεις)
7.5
templatesale

I saw your website Your design and development expert here for your html/css, wordpress responsive website needs. Kindly check my portfolio: [url removed, login to view] Looking forward your kind reply and more cla Περισσότερα

£250 GBP σε 7 μέρες
(223 Αξιολογήσεις)
7.2
shinydgn

Hi, I am highly interested in your project and would like to apply to it. I am a web developer with 8+ years of experience in HTML, CSS, PHP, MySQL and other development tools. I am ready to take on the respo Περισσότερα

£240 GBP σε 10 μέρες
(136 Αξιολογήσεις)
7.0
grafikguru

Standout in the Crowd with grafikguru , For more details and portfolio please check PMB. If you aim for excellence, Quick turnaround times, Great customer service and 100% original designs within your budget range Περισσότερα

£257 GBP σε 4 μέρες
(499 Αξιολογήσεις)
7.3
maxpl

Hi, Im web developer from Poland, I have 5+ years of experience in webdesign/ development, WordPress, OperCart, E-commerce, obile Development, SEO and I have done number of projects. I can handle project indep Περισσότερα

£555 GBP σε 8 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.7
biznsoft

WEB DEVELOPMENT EXPERT HERE Hi went through your description,My team is interested in your project and wish to apply for it. WHAT WE CAN DO: WE CAN CREATE A SEPARATE BRANDING FOR YOUR WEBSITE , WHICH Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
6.9
sachinsam

Hello there, accept my greetings for your project. I saw your requirements for the project and i am sure that i can deliver you 100% solution for your requirements. According to your view, you need an excellent develo Περισσότερα

£133 GBP σε 3 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
6.5
netquart

Hi, We are a team of experience designers and developers. We are in website design/development field over 8 years. We have full expertise to accomplish your project. We have accomplished more than 70 projects with Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.2
USwebs

Hi Dear Client! My name is Awais and I am a professional in regards to word press and creating many websites in Wordpress. I will make a user,seo and mobile friendly site. I will show you 2 optional mockup's of the Περισσότερα

£205 GBP σε 3 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.4
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards RIMSHA

£238 GBP σε 11 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.4
bhaveshkhatarani

Hi, Let's discuss in detail about your project. We have great skills in Android, iPhone/iPad, PhoneGap,Cordova, ionic, php, Angular JS,Node JS, Laravel Codeigniter, Wordpress, Magento, Joomla, HTML/CSS, Database Περισσότερα

£250 GBP σε 3 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.0
priyank086

hello I have read the job description and understand that you are looking to update your website I have more than 5 years experience in the website and app development. I am sure i can exceed your expectatio Περισσότερα

£244 GBP σε 3 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.2
aryamaity

Hello sir, We have many competent and experienced Custom PHP , Wordpress, Prestashop and Magento developer in our team. We provide 100% responsive website along with pixel perfect design so that you can view properly Περισσότερα

£277 GBP σε 3 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.0
imranfarooq21

Hello, I read your requirements and I can design landing page and I can also update your website.I have more than 9 years experience of developing & designing web applications using PHP/MySQL. I have expertise in Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.9
webtechno09

Hello Sir, Good evening. I am from India. Please check my property agent website: palminnovations[DOT]net I have few question: 1) Are you happy with WIX? Why You are using your own host for your website whe Περισσότερα

£100 GBP σε 4 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
5.9
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

£150 GBP σε 7 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
5.9