Ολοκληρωμένο

UPDATE Media Kit (PDF) and Create One Sheet

Ανατέθηκε στον:

graphicsinsect

Thanks for considering Graphicsinsect for your design needs. We are ready for your project!!! Please check our portfolio in the provided link, https://www.freelancer.com/u/graphicsinsect.html Graphics insect is an Περισσότερα

$20 USD σε 0 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.2

9 freelancers are bidding on average $23 for this job

parul6789

Hi, I have gone through your project requirements and would be glad to work with you on your current project. I am confident enough to complete this project with total accuracy in order to give you the desired outpu Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(257 Αξιολογήσεις)
6.5
HytShz

Hy Good day, Thanks for project postings. Don’t consider as auto bid. As, I go through descriptions well and looking forward to discuss details & offer services as: • Multiple concepts till liked Περισσότερα

$494 USD σε 2 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
6.0
amiablege

Hi ASR house has perceived your media kit design project; we are highly skilled in the project of your interest. ASR house is achieving ace from more than a decade on other websites and is pertaining to amplify its bus Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(201 Αξιολογήσεις)
5.9
mindzcreativity

Hi! I am ready to start right now ! I have plenty of design experience. I can assure you that I will provide you high level of satisfaction and support to gain your confidence. I will be in touch with you any time yo Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(53 Αξιολογήσεις)
4.6
designsmaker0

Hi, i can do it.I am Expert in This Field.I am here to help you so please message me once.i will give you draft asap . I believes passionately in the power of a well-executed Creative Concept. put all efforts pos Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
4.5
IvIQuddusi

A proposal has not yet been provided

$20 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.3
GraphicsnPPT

I carry a great experience and expertise in this field. I will complete this work in your time frame according to your need. I have read the project description and feel confident working on this assuring quality Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
$35 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gdesigner663

Hi Sir, I have read your project description and understand its requirement. Let me introduce you about myself that i have the 7yrs of experience in Web & Graphic Designing. I am very much proficient in designing bra Περισσότερα

$25 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0