Ακυρώθηκε

[login to view URL] - site redesign

46 freelancers are bidding on average $437 for this job

eClickApps

Hello, After reading your project description, I know I can help you !!!! as we have worked on several projects similar to your requirement. We believe in delivering our best work on time and we never compromise wi Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(448 Αξιολογήσεις)
8.1
SRajpurohit

Hello there, Greetings! I have gone through your job description and would like to convey you that we are the best match for this task as we are expertise team of prolific Website Development/ Designing Ninja wor Περισσότερα

$618 USD σε 12 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
8.1
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /.NET/PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascr Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
8.1
arunsingla32

Available Right Away || Expert Designer || Dear Client , Lets get in touch so that we start soon to redesign eshop: Woocommerce ======================== [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$268 USD σε 3 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
7.6
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have an expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in [login to view URL] have many satisfied clients Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
7.3
pytho

Hi, I am interested to work with you on this web design project, I reviewed the requests you listed and I would like to discuss further details with you. Since 2006 I am managing a Web Design Agency located in Romania Περισσότερα

$889 USD σε 30 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
7.2
webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I've got acquainted with Your description of the task. We have creative designers in our team and offer unlimited revisions in the design phase until you are perfectly happy. You can Περισσότερα

$618 USD σε 16 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.8
enovtec

Hello - I have seen your existing eshop, it definitely needs an upgrade, I can design you new home page, category page and product page keeping the logo same. Do you have an example what type of designs you will be int Περισσότερα

$368 USD σε 7 μέρες
(136 Αξιολογήσεις)
7.0
achieveseo

Hello, Do you have a brief with all the design requirements? Are you up to a sk. Call to discuss more? We are very qualified and experienced with Wordpress, Magento, Prestashop, Photoshop, PHP, Joomla, CSS, Java Scr Περισσότερα

$513 USD σε 9 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.5
$263 USD σε 10 μέρες
(220 Αξιολογήσεις)
6.4
Only1Design

Hello, my name is Michael, will be glad to redesign your website. Please take a minute to visit the website: [login to view URL] there’re plenty of works and information to proof our skills, however here’re a coup Περισσότερα

$833 USD σε 14 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.5
letshappy

hello, i easily can do your task done i need to know about your taste like how you need your site new design waiting for your reply thanks

$477 USD σε 7 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.4
kulization

Hi, I'm a self-taught UI / UX designer, dedicated to nurturing my creative talents and applying them to clients' work. I am passionate about my work, and prefer to work alone, which is why I do not outsource or hir Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(147 Αξιολογήσεις)
6.8
GraphicsPixel

Hello there, We have read description and We are very excited about this project and hoping for the best! We best fit for this project with our skills set. GraphicsPixel is a design studio with more than 5 years exp Περισσότερα

$450 USD σε 20 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.2
ravinder246

Hello, I have checked the website [login to view URL] and can redesign the website as per given requirement . I am ready to start the work right now. Thanks, Ravinder

$250 USD σε 7 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.3
jituchoudhary

We have 5 year experience of website mockup design in Photoshop and corel. I have designed 200 [login to view URL] will provide website mockup design in layered with creative fonts and banner design external. I have uploaded web Περισσότερα

$255 USD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.4
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

$773 USD σε 20 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
6.3
DKinfo

Hi, I have 7+ years of experience as a UI/UX Designer for Website and Mobile. I specialize in website design. Keeping up to date with current tendencies in culture, art, design and advertising. I follow my client’s v Περισσότερα

$300 USD σε 7 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
6.2
yamandhuliye

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. i am not telling you about my experience and work i give my 100% with the given task by you using by Photoshop i will provide you modern website desi Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
5.7
$555 USD σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.0