Ακυρώθηκε

Sushi Oriental food

59 freelancers are bidding on average R$1146 for this job

thelionstuidos

Dear Sir/Madam My name is Dil from The Lion Studios. I realize the importance of deadlines therefore I am proud to have a reputation of delivering on time and within the budget. You are welcome to have a look at my Περισσότερα

R$1700 BRL σε 3 μέρες
(508 Αξιολογήσεις)
8.8
salmanaim

I am Sal, Rated no.1 logo and graphic designer on freelancer with more than 10 years of experience providing visual design and branding services ranging from logo, website, video and corporate Identity Brand desi Περισσότερα

R$750 BRL σε 4 μέρες
(405 Αξιολογήσεις)
8.6
shaz123

Hello Sir/Madam Thanks for Reviewing my Bid. My name is SAQIB and I am an experienced graphic designer, having 11 years of experience. I have also done Masters in Marketing I am well aware of how Brand works in Περισσότερα

R$2222 BRL σε 2 μέρες
(965 Αξιολογήσεις)
8.0
PhpYouth

Dear employer! I am an Experienced Logo Designer. I have read the logo requirements carefully and checked the attached image as well. I am very much interested in designing logo for for your food company. I can also de Περισσότερα

R$750 BRL σε 7 μέρες
(231 Αξιολογήσεις)
7.8
DimaLinnik

Hello! I'm Dima Linnik from Ukraine. I’m a creative graphic designer and my job - it's my favorite thing! I’m working perfectly and always developing, so my design is always up to date! I have experience in design Περισσότερα

R$950 BRL σε 10 μέρες
(296 Αξιολογήσεις)
7.6
FlaatIdeas

Dear Client, Hope you will be enjoying a good health. After thoroughly reading your project brief, we hereby offer you our high quality professional services. Dear Client, Hope you will be enjoying a good Περισσότερα

R$1666 BRL σε 1 μέρα
(525 Αξιολογήσεις)
7.8
R$1666 BRL σε 3 μέρες
(744 Αξιολογήσεις)
7.7
nene123

I will be glad to help you! I guarantee you the highest quality of work, timeliness, total commitment.

R$3333 BRL σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
7.2
startupbug

Hi, Okay so you are looking for branding for your restaurant, just would like to know are you on a tight deadline? Looking forward to hear from you soon :) An experienced US based creative happy to join your te Περισσότερα

R$750 BRL σε 4 μέρες
(293 Αξιολογήσεις)
7.2
swsindia

Hi I have expertise in 2D and 3D Graphics design. I can design logo for youR COMPANY Sushi Oriental food as per your requirement. I will sure give you high quality and eye catchy work. There will be no delay Περισσότερα

R$756 BRL σε 0 μέρες
(673 Αξιολογήσεις)
7.5
navyaarts13

Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 12 Hours. You can check my profile & Portfolio here and then make decision. I am here for long term work relatio Περισσότερα

R$773 BRL σε 0 μέρες
(605 Αξιολογήσεις)
7.3
elenakalashnik

Hello! I'm super-cool photoshoper and I can make really high-quality job for you. Of course I also work in other programs. I am working ONLY till full satisfaction of employer. You can see my profile and be con Περισσότερα

R$750 BRL σε 5 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
7.1
dezignsquares

We read your brief keenly and we have to know more about this job in detail discussion for best results. Committed project completion time is 100% delivery. 5 Logo Design initial Concepts for Logos will be shared Περισσότερα

R$842 BRL σε 5 μέρες
(459 Αξιολογήσεις)
7.2
pixtualgraphics

Hi, Many thanks for spending your valuable time to review my bid. i assure you with great designs and fast turnaround. Multiple options and unlimited revisions will be provided to you. let me share the best deal w Περισσότερα

R$750 BRL σε 0 μέρες
(776 Αξιολογήσεις)
7.1
MetaDesignIndia

Hello, We would like to thank you for providing us the opportunity to submit our proposal in your project. We are interested to work on your project. Please share the full scope of work.I would like to discuss wi Περισσότερα

R$1666 BRL σε 2 μέρες
(187 Αξιολογήσεις)
6.8
AhsanCreations

Sir Please Give me a chance. My work is very professional please award me this project. Sir I can complete your project in less than 24 hrs with professionalism. please sir I will not disappoint you Waiting Περισσότερα

R$750 BRL σε 0 μέρες
(885 Αξιολογήσεις)
7.2
eyenetindia

Hi, I have read Your project description. I will Provide you work according to your requirement. You can check my Portfolio here [url removed, login to view] to see my previous work and feedbac Περισσότερα

R$767 BRL σε 1 μέρα
(389 Αξιολογήσεις)
7.0
Hjonline

Hi, I'm HJ, A Professional graphic Artist ( An Illustrator, Concept Artist and Few more) experienced in various skills (Character, Concept art design, Branding, Marketing, Advertising, Product, fashion and etc) . Περισσότερα

R$1000 BRL σε 10 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.8
ChetnaArts

Please Give ME a chance as I am very Serious at my work. Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 24 Hours. You can check my profile & Portfolio here and Περισσότερα

R$751 BRL σε 1 μέρα
(263 Αξιολογήσεις)
6.6
JUSTDIGITALPVT

Hi, How you doing? Thanks for posting the job. I am a preferred freelancer in Graphics and Design! I can get the job done with exceptional high quality and graphics. Looking forward to discuss more details. Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(260 Αξιολογήσεις)
6.7