Ακυρώθηκε

Small issues need to

34 freelancers are bidding on average $28 for this job

maxsmith8

Hi, I am interested. I ensure to give a best quality website with good performance and responsive attractive UI, please check one time our profile it's shows our talent and expertise. We have already created more t Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(209 Αξιολογήσεις)
8.1
divyadhakecha1

Hello Dear! I am really interested to work on this project, i am sure do quality work, you can see my portfolio in my profile, i will provide 100% satisfaction . I am looking long term relation.. i hope u will hire Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(473 Αξιολογήσεις)
6.8
Billah230

hi how are you?? I can fix this problem right now.. can you please send me the website link and can we discuss now? Thanks.

$25 USD σε 1 μέρα
(162 Αξιολογήσεις)
6.7
phpprogramming

ready to start now. 5+ years experience in PHP, MySQL, Javascript, eCommerce, CodeIgniter and WordPress. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(215 Αξιολογήσεις)
6.8
kumarefusion

Hello Sir We are designers and developers..and we are doing good in Design Mockups/ Responsive Designs/ Wordpress/ Joomla/ Magento/ Prestashop We can do best so please consider us..and give us a chance..We can do Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(124 Αξιολογήσεις)
6.5
$20 USD σε 1 μέρα
(81 Αξιολογήσεις)
6.4
Meenutechnology

Hi , Greetings! We have read and understood your need , we are confident about the work and we can complete this job in estimated time frame with professional look and feel . We would like to discuss with you a Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(72 Αξιολογήσεις)
6.0
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards AMRITA

$224 USD σε 12 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.5
WebXcellance

Hello Sir, please check my recent work [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] ht Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(95 Αξιολογήσεις)
6.2
gamdurbhullar

Hi I hope you are doing well. I have checked your requirements carefully. I am very expert in WordPress and Website Design. please see my profile i have done successfully many projects. i am new at freelancer so Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(78 Αξιολογήσεις)
6.0
AdamsK

I am a full time freelancer proficient in php and mysql. I will fix the form immediately let's start. thanks.

$35 USD σε 1 μέρα
(80 Αξιολογήσεις)
5.6
amjadali4888

Hello , I have gone through your requirements and I can do this projects exactly as you stated in your job posting. I have more than 2 year of professional experience in PHP, CSS, HTML, JS, Jquery and all the other Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(55 Αξιολογήσεις)
5.0
overtservices

Hello, I have analysed your job posted on freelancer and I’m interested to do your project as I have 6+ years of experience in “Web Development” and 4+ years of experience in “PHP”. So, I think that I have all the sk Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(133 Αξιολογήσεις)
5.4
salbin002

Hello sir Please share your issue with your website Contact form . Mail not sending ? Form validation issue ? . I can fix it now itself . Please share the Contact form URl first . Pay only for the result . Give m Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
4.8
Misujon3

Greetings! Hope you will not ignore my resume/cover letter or proposal letter whatever you mean it. Wish you could have spent some time to read this thoroughly. May be this will help you to get an eminent person or ma Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
4.8
nileshbakotiya

Hi, Thanks for the opportunity. As per your requirement, i would like to tell you that I have a very strong experience of more than 7 years in this field of design and development. Please spare a moment to discuss t Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(45 Αξιολογήσεις)
5.2
ajeeshjohn

Hi, am an expert in PHP. I can fix you issue right now . let's discuss over chat. I have been in this industry for 4 years and such jobs are my daily practice. This is starting phase on this site and hence you ca Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
amanhk123

Hello, Yes we can fix it with no time,Kindly come on chat We have taken an overview of your project requirements and have potential developers with us who are capable of serving and delivering the best results. We al Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.1
getwebed

Hi , We have expertise in wordpress , therefore can resolve any issue within lease possible time and cost . I would request you to please share the Website URL along with the problem you are facing so that i can giv Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
nilesh5627

Respected Sir/Madam, We are team of vast experienced developers, designers, server administrators i.e Amazon web service, cloud computing Our main aim is to provide top notch quality of work Feel Free to contact for an Περισσότερα

$13 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.6