Κλειστό

Sales and Marketing Kit

This project requires the freelancer to recreate a preexisting marketing and sales kit for a startup business.

This marketing sales kit should include the following:

Complete Package for B2B sales(graphic design kits and layout for print)

Sales Information (complete sales information with all necessary sections)

2 different sales and marketing infographics to post for a social media campaign

Requirements:

Must have sales and marketing experience and degrees.

Prior experience with creating a sales and marketing kit

U.S and U.K residences will only be considered as this is a U.S based company

Please attach portfolio of previous verifiable work pertaining to this project.

Ικανότητες: Διαφήμιση, Επιχειρησιακή Συγγραφή, Σχεδιασμός Γραφικών, Διαφήμιση, Πωλήσεις

Περισσότερα: sales kit marketing, marketing sales kit, marketing sales ukraine required, marketing sales script sample, marketing sales agency toronto, internet marketing sales letter programmers, singapore market entry market analysis marketing sales, creating magazine media kit, problem marketing sales promotion, commissioned based marketing sales company, direct marketing sales letter, average internet marketing sales commission, marketing sales flyer, direct marketing sales commision, internet marketing sales letter, web marketing sales copy samples

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Las Vegas, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12012742

11 freelancers are bidding on average $406 for this job

$322 USD σε 1 μέρα
(648 Αξιολογήσεις)
7.4
graphicking61

Hi, I just checked the description you have provided regarding the project and would be a pleasure to assist you on your project. I will work with full dedication to give you the best output within the desired timef Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(396 Αξιολογήσεις)
7.0
rushikpatel26

Hey, How many designs you need in your sales kit..like Brochures,Posters,Calendar designs?We can provide you the best sales kit,which will surely boost up your business and brand image. So,lets have a chat to dis Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.2
rvtechsolution

Hello, Greeting! I am independent Freelancer Developer and Thanks for giving me the opportunity to discuss your project. I am a professional PHP developer with an experience in MYSQL, HTML, XHTML, DHTML, HTML5, CSS Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
6.5
CreativeWords67

In case of any academic writing project you have, I'm here to help you. Just send me the details in my inbox.I'm here 24/7 offering the best communication to help you with urgent needs. Quality is guaranteed!I prefer y Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
mathagaj

Dear Friend, I have gone through your requirements and I believe am the most suitable candidate for this job. I have handled several sales and marketing kits and I will be glad to offer my expertise and skills on this Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.9
walterrobertt

Robert Hire my academic writing services for: • Thesis • Dissertations • Personal Statements • Speech Writings • Research papers • Case studies • Essays • Literature reviews • Proposals • Annotated Bibli Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.4
AnastasiyaLama

PLEASE, LET ME KNOW DETAILS Hello! My name is Anastasiya, I'm professional graphic designer! I work with high quality and if You want professional work, modern design and creativity, You can hire me! You are welcom Περισσότερα

$555 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
HealthyCoder

Hello Sir, Being a software expert I can complete your project in time and in an efficient manner. I have around 4 years of experience in: C#, ASP.net, MVC4/5, HTML 5, LESS/SASS/SCSS, AngularJs, jQuery, Twitter Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
snapper32

Hello, I am a professional freelance marketer and copywriter from Australia. I have a Bachelor Degree in Business with a Marketing Major. I have worked on several Marketing Sales kits in the past and I've recently Περισσότερα

$730 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
OdainWritings

Hey there, How are you doing? I apply for your job because I am competent, willing and able, to perform any task required. You can always depend on me for a job well done, because I have been doing this for more th Περισσότερα

$555 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0