Ολοκληρωμένο

Proofread Something

Ανατέθηκε στον:

raikhan562

Hey, I’ve five years of experience in content writing, editing, and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of web Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
6.6

27 freelancers are bidding on average $189 for this job

$155 USD σε 3 μέρες
(393 Αξιολογήσεις)
7.5
dionline

Hello, I have done my MBA in Marketing and worked for McKinsey as an Advanced Insights Analyst. I have understood your requirements, and ready to commence the project immediately. Relevant Skills and Experience I have Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
7.0
DdHardy

I delivery grammatically accurate, consistent outcomes for your proofreading needs, ensuring that your voice and style always remain intact. A service you can rely on for speed and quality. Relevant Skills and Experie Περισσότερα

$60 USD σε 3 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.6
amybrownthatsit

Hey, I have gone through your project details on this proofreading task but its not clear enough. Can you please elaborate the topic a little more? Please feel free to contact me if you would like to see samples or if Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.7
ColbySlater

"I’m a proofreader with impeccable quality checking skills and good grammar. I have many years of experience proofreading books, magazines and newspapers, websites, academic and business materials including check Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.2
$155 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.4
$155 USD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.1
soniayousuf

Hi there, I am an experienced research /content writer and am greatly looking forward to a successful collaboration soon. Thanks and regards Relevant Skills and Experience proofreading Proposed Milestones $66 USD - Περισσότερα

$66 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.2
$155 USD σε 3 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
5.1
McCaslin

Hi, Sometimes you need a professional to turn a good piece of writing into an incredible piece of content and that is exactly what I do for my clients. I am good with checking sentence structure, grammar, syntax, and Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.1
$155 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.9
$155 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.9
$155 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.1
$155 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.1
GaronHelton

Hello, I understand that a copy and paste article may need to undergo several modifications for it to pass copyscape. I will modify, edit proofread and re-write the article to meet the required specifications. I will Περισσότερα

$41 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.5
$155 USD σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.8
$150 USD σε 7 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.0
$40 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.8
$155 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.9
$2222 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.6