Ολοκληρωμένο

Project for entranttechno -- 8

mails + remaining features for findservice and flyttebud:

1. The adresses don’t show on most of the projects (should be mandatory that the addresses show up, before they go to next) 2. It is mostly the second address that doesn’t show up. 3. Give me option to make fields mandatory. 4. Not all the customers get sms/mail-notifications. 5. Inbox/outbox can be filled??

Ικανότητες: CSS, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, Javascript, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής

Περισσότερα: the site url property of the project does not contain a valid url to ensure that designers work as expected set the site url pro, what type of project need to make find job on freelancer, data entry project its not a home based project, health insurance form filling project fields, project report gold investment option, software project fields, project rental car make php, make option select visible jquery, make ecommerce website give database, give status sms kannel, give mail address pm getafreelancer, give forward sms, computer repair form give customers, give customers store credit oscommerce, project vb6 multiple search option

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 18 αξιολογήσεις ) Brøndby, Denmark

Ταυτότητα Εργασίας: #12181636

Ανατέθηκε στον:

entranttechno

Ansat af arbejdsgiveren

$80 USD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.2