Κλειστό

3D Productdesign

29 freelancers are bidding on average $130 for this job

MetaDesignIndia

Crafting visually stunning, memorable experiences for any GRAPHIC DESIGN/ILLUSTRATION is the methodology followed by META DESIGN. Graphic design/illustration = requirements of graphic design / illustration Objec Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(218 Αξιολογήσεις)
7.0
TheVisionColor

Hello mate! I have read your project with briefly; yes I'll design the highly professional and eye catching 3D Graphics for You. I have 6 years experience in graphic design. I assure you'll get what you're looking for Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(280 Αξιολογήσεις)
6.6
yogeshssanwal

I am Yogesh sanwal, 5+ years experienced in website and e-commerce development using PHP/MySQL and Internet Marketing. Take a look to my last work: [login to view URL] [login to view URL] http: Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
6.5
noufelvw

Hey, I’m Noufel and I’m a 3D Designer . I have more than 7 years of experience working on 3D advertising, games and multimedia. Please check out my portfolio ; [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$127 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.9
saurabhminocha

Highly Skilled in 3D Modelling, Texturing and Rendering Works.... Please refer to my portfolio for extensive work examples.... 100 Percent Satisfaction Guaranteed.... Any number of free revisions, Please ask for free s Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(165 Αξιολογήσεις)
5.7
DreamDeveloperz

I have the ability to deliver your work in less than 24 hours with professionalism. I am very interested in your project Also i will give you unlimited revisions Sir please give me a chance I am new here ple Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(166 Αξιολογήσεις)
5.9
designju

I have read the description and understand your requirements. i am available right now... to work on this job... Client satisfaction is my first priority that’s why I always try to provide best and fast services. Περισσότερα

$150 USD σε 1 μέρα
(33 Αξιολογήσεις)
5.3
lakmalf

Dear Sir/Madam, I 'am a Designer , Artist, & Animator. I have lot of experience in this field. Show-Reel links: [login to view URL] [login to view URL] Whit Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.6
IdeasNcreations

Services of a professional and experienced designer are available who is expert in delivering quality and creative designs. Send me a text to start the discussion on your project.

$155 USD σε 1 μέρα
(70 Αξιολογήσεις)
5.6
CreativeArtMind

Hi, I`m interested. Some of my previous work can be seen here ; [login to view URL] [login to view URL]:plays Lets discuss the details. all Best: Alek

$135 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.8
$155 USD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.1
papaidada

i can give u realistic design , give me a chance and watch...if u dont like , no need to take it . just one chance need . new user. i want to do your work , if u give me a chance .i can give you totally new concept a Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.8
satyaowlok

Hello, After reading your offer, this looks like a perfect fit for my skill sets. I have built a large number of creative Website for different businesses. Expert Web Designer Over the past 4 years I have specialized Περισσότερα

$122 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.8
eDesignerExpert

Hi, Please give me opportunity to work with you. I have expertise in Graphic design, illustrator,Flash designer, Maya, Max, 2D & 3D design, modelling,rendering and Animation. I have worked for many companies an Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.8
deaakk

Hello i'm designer and 3d artist, i can work on this project perfectly, please send me message if you want to discuss your project details and show you samples of my work Regards

$250 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.7
rupya

hi can i help you ............i have many years experience in 3d ..i have done many 3d product design ............................................................................................................... Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.6
kalp29

i am professional mechanical engineer with first class. I am using cad from past decade. I am capable doing 2d, 3d, simulation motion animation. I have designed and developed more than 100 products . please Περισσότερα

$77 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.0
ZzeeDsMech

Hi, I am Zzee, an experienced freelance industrial / product designer with many proven achievements. I hope everything is fine for you. I can assist you in designing products from your idea and rough sketches or Περισσότερα

$111 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.1
$155 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
aalianazeem1

We are a team of professionals including experienced designers and programmers. Give us a chance to provide you the best designing and development services, and you'll believe 100% surely ..We have major experience in Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
3.6