Κλειστό

PHP /mysql login form and admin

make a form to login based on the table t_user make the the forms

1- Admin can create users and admnistrate users.

2- User can login and reset password, retrieve password and login based on email,

3- When retrieving logon and password by entering email, will receive a message if send successfull or email does not exist.

lind for databse

[url removed, login to view]!AtbEj0F0l2TOhdx-3acGcVRWaxX3LQ

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: agile website cms login mysql php, form search mysql php simple, input form ajax mysql php, form login mysql, form login ajax php 2009, login mysql php mootools, form login smarty php, simple product order form using mysql php, login mysql php, insert today date form field mysql php, secure login mysql php web, form database mysql php, sign login mysql php, signup login mysql php, create sign form web mysql php

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 41 αξιολογήσεις ) brussels, Belgium

Ταυτότητα Εργασίας: #13472429

94 freelancers are bidding on average $156 for this job

RockStone435

Hello.. Nice to see your project posted here. I have read details in the attached PDF. Do you have any requirements of a framework or custom PHP can be used? I can do both. Secondly - I need to know on the design.. Do Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(530 Αξιολογήσεις)
8.6
xtremewebtech

Hey Prefered Freelancer here! We are placing our bid so we can discuss the aspects in detail and we would love to perform the tasks as you listed in you description. We are expert in Illustrator & Photoshop to HT Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(192 Αξιολογήσεις)
8.2
wpoppo

Hello, Thanks for giving me the opportunity to discuss your project. I am a professional PHP developer with an experience of more than 8+ years in creating and customising PHP based websites, themes and plugins/m Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(159 Αξιολογήσεις)
8.0
shivmirthyusl

"IT FLEX SOLUTIONS has focused exclusively on the Web Development/Designing projects with 10+ years of service. Our Web Development/Designing expertise has helped clients to create e-commerce, social networking, real-e Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
8.1
contact2phpsl

Greetings Completed more than 100+ project php/MySQL and insure provide work as needed Thanks Shiv

$200 USD σε 4 μέρες
(756 Αξιολογήσεις)
8.1
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$195 USD σε 7 μέρες
(380 Αξιολογήσεις)
8.2
neoconcepts

Hi, i am an expert in Website Designing & Development and I can Develop sites in Wordpress, Magento and Core PHP, [login to view URL]'s discuss. ready to start. thanks.

$150 USD σε 4 μέρες
(160 Αξιολογήσεις)
7.5
extreamcode

HI, I can assist you with this Project. Here is a sampling of the few of my work contained at my portfolio: https://www.freelancer.com/u/extreamcode.html This is a placehoolder bid, I would be able to quote final p Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
7.6
Webicules

Hi, Nice to see your mentioned project requirement(1-3) which match my expertise and experience. I will certainly build form for you in quality, time and budget. Please checkout some of my recent similar project: Περισσότερα

$200 USD σε 2 μέρες
(232 Αξιολογήσεις)
7.9
Shopify

Hello, Greetings from Shopify We have recently completed the similar project and would like to show you a live demo which is similar to your project . I would like to discuss your project in more details so during Περισσότερα

$257 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
7.1
toseef3

Hello, Greetings!! Firstly thank you for sharing your requirements with us. I have gone through the initial requirements and I am confident to provide you best quality result with high satisfaction. We are very Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.3
$150 USD σε 4 μέρες
(319 Αξιολογήσεις)
7.6
vtechiti

Dear employer, I have gone through your requirement and will be glad to work for you. Please take a look of some of the website done by me: ===================================================== [login to view URL] Περισσότερα

$118 USD σε 6 μέρες
(571 Αξιολογήσεις)
7.8
wsfreelanzer

Hi, i have gone through you requirement and the pdf. I can do this in a day. I am an individual full time freelancer, pleaser reply to me. I am ready to start the immediately. You can contact me at anytime. I always av Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(130 Αξιολογήσεις)
7.0
richestuser

Hi, My name is Ambika . I have very reasonable rate .I do PHP , MySQL programming more than 5 years and within this period I had been working as slave [login to view URL], I know all aspect of project development and have Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(218 Αξιολογήσεις)
7.1
evadevlopers

Hi There, Ready To Start now. I have 4+ years experience in PHP as well as Wordpress, Magento,OpenCart, Prestashop, OsCommerce….and also in responsive CSS3, bootstrap, html5 . etc You can check our work http://www Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(219 Αξιολογήσεις)
6.8
tranngocanh1702

Hi, I am Anna. I have more than 5 years experience in PHP, Laravel framework, MySQL, HTML, CSS, Javascript, jQuery, Ajax, WordPress template & plugin, WooCommerce. I am able to create PHP and MySQL login form based Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
7.0
maxpl

Hi, Please let me know if you are available, I will show you demo of similar project, front end and backend system. Please check my profile : I am a full stack web developer from Poland, I have 5+ years of Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.9
concettolabs

Hello, we are a leading website app development company, we specialize in WordPress, PHP, Laravel, Codeigniter, Joomla, AngularJS, NodeJS & MYSQL. We are also having expertise on e-Commerce web app development. Περισσότερα

$388 USD σε 3 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
6.5
rajibdebslg

Hi, I am 7+ years experienced developer, can provide you very secure PHP login scripts. I have gone through your requirements and it's easy to implement for me. Please visit my profile and reviews to know how much s Περισσότερα

$99 USD σε 1 μέρα
(140 Αξιολογήσεις)
6.5