Need to convert a website in Java & Integrate Payment Gateway

Προϋπολογισμός ₹1500 - ₹12500 INR
Προσφορές 14
Μέση Προσφορά ₹10206
Status Closed

There are two steps of work -

1) [url removed, login to view] -- Need to convert it in Java platform.

2) In java platform there is required to add payment gateway.

All the designing work is ready. Just need to convert and integrate.

Get Free Quotes For A Project Like This

Αυτή η εργασία απονεμήθηκε στον

gauravwork

gauravwork has been a great freelancer! He worked very professionally and got things done. Whenever there was any difficulty we were able to work together to make a decision and keep moving forward. He has great experience with XMPP servers and FCM (Firebase Cloud Messaging). I recommend this freelancer 100%. It was a pleassure to work with gauravwork. I will hire gauravwork if I need help with another task
Σχετικά με το Freelancer
gauravwork Profile Picture

C,C++,C#, Java, web and desktop application development Android app development AWS handling Google web toolkit XMPP push notification, chat app server developer with FCM and GCM. If you need helpful, talented, intelligent programmer i am here for you.

Ψάχνετε να βγάλετε μερικά χρήματα;

 • Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Σκιαγραφήστε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσφορές σε αυτή την Εργασία

 • hlsdushmantha Profile Picture

  hlsdushmantha

  Galle,  Sri Lanka

  A talented graduate software engineer with a strong academic background and some commercial experience. Ability to think through a problem coupled with the confidence to make ideas heard. A proven ability to maintain and enhance company software with the aim of improving operational functionality in line with business requirement. Able to perform full software development life cycle activates. I have better knowledge about software development, web development and android applications. Actively looking for a software engineering position with a fast paced and ambitious company that can offer development training, project based learning and a mentoring programmer.

 • speerbuccoss Profile Picture

  speerbuccoss

  North York,  Canada

  A Senior Java Developer with 8+ years’ experience in high performance, concurrent business critical software. Have successfully completed a number of projects in varying industries including Retail & Supply Chain (SCM), Transport & Logistic, (Re) Insurance, Telecommunications and Financial Services, acquiring sound working knowledge of different methodologies and techniques most notably Agile, TDD, BDD and eXtreme Programming. Have a strong interest and involvement in OO design and enterprise integration patterns with strong client facing and communication skills. You can review my profile on linkedin: ca.linkedin.com/in/speerbuccoss

 • zhangbaksan Profile Picture

  zhangbaksan

  TuMen,  China

  We are a team of excellent programmers, engineers and designers. We have developed many apps and games, and grow up rapidly. Our team include many experts with following skills. - C/C++/C#/Qt/Java, JavaFX Programming - OCR of PC, Android, IPhone - IPhone, Andoid, Mobile Phone native apps and hybrid apps - Web Developing, Mobile Web Developing - Angular JS,Bootstrap, HTML5, Javascript, NodeJs(Express), CSS, Wordpress - Unity 2d, 3d, cocos2d games, 3D modeling. - Augmented Reality, Virtual Reality with Vuforia, and Kinda - HTC Vive game, Kinect, Google CardBoard - Linux Server Expert Manager - Oracle, MySQL, Mongo db, Casandra,etc database Manager - translation of website content Best Quality, Fast Speed, Customer's happiness and Good business is Our Motto. 24 hours online and do our best for your business better.

 • arifjaunpur Profile Picture

  arifjaunpur

  New Delhi,  India

  I have developed multiple public and private Roku channel. I was started developing roku channe and MEAN( Mongo Angular Node.JS ) in 2013 I am web and IPTV( Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast ) developer have 2+ years experienced in streaming, CRM, CMS, ads classified, and eCommerce application development. I am full stack developer with strong coding and debugging skills. I also provide consultancy to choose best suited technologies stack as per requirement. I have experienced in following technologies (1) Java: Groovy & Grails, Spring MVC, Spring Security, Spring Boot, Hibernate, JPA, JEE, Jasper, iTex, Quartz, etc (2) JavaScript: JQuery, AngularJS, NodeJS, ExpressJS, Bootstrap (3) PHP: Laravel, Codeigniter, Slim framework, Wordpress Cloud services setup & configuration and app deployment (1) Amazon Web Services: EC2, RDS, S3, Cloudfront, SES, EB, etc. (2) Heroku, Digital Ocean, Openshift Streaming platform (1) Wowza (2) Red5 (3) Nginx (4) FFMPEG (5) Kaltura

 • tankoor1 Profile Picture

  tankoor1

  Navi,Mumbai,  India

  I am an computer engineer with experience in application development at oracle. expertise at corejava, Oracle, jsp servlet, ADF, HTML- CSS, OBIEE, ODI

 • NaveenNishaan Profile Picture

  NaveenNishaan

  Delhi,  United States

  Objective: Looking for a contract position in Software Design and Development. Interested in client/server and Web development. Background: Sun Certified Java Programmer, Sun Certified Web Component Developer, Brainbench Certified Web Developer, Oracle Certified Expert, Java EE 6 Web Services Developer 2+years’ experience working with SproutCore 2+years’ experience working with Groovy and Grail 3+years’ experience working with Oracle Retail Store solutions(ORPOS and SIM) 4+years’ experience working with Oracle Retail MOM solutions(RMS/ReIM/RPM) 9 years in object-oriented programming, analysis and design (OOP, OOA, OOD) 8 years of experience in Java development 7 years of experience in Web-based UI development 6 years of experience in PHP development 5 years of experience with SQL, relational table design 2 years of experience with BIRT 3 years of experience with Jaspersoft 5 years of middle-tier and database back-end programming experience in a commercial environment 2 years of experience in Visual Basic development Analytical, database design and data modeling skills Worked as a software and Web developer Specialties: apache, asp, content management, css, database administration, dhtml, english freelance, gui, html, information systems, java, jsp, javascript, jdbc, linux, microsoft windows, mysql, odbc, optimization, oracle, perl, php, postgresql, programming, python, quality control, servlets, soap, sql, JPA, struts, sun microsystems, swing, system administration, translation, validation, visual basic, web portal, web site production, xml, xsl, xslt

 • DesignPeak Profile Picture

  DesignPeak

  Rawalpindi,  Pakistan

  DesignPeak is the fastest growing IT company. The core expertise are Graphic Design, Web Design & Web Programming. Following are the designs and software which we have expertise: -Logo & Web Design -Corporate Identity -Brochures -Banner -Facebook Cover Photo -Poster -Stationary -Photo retouching/editing -Corporate Identity -Adobe Illustration -Adobe Photoshop

 • gauravwork Profile Picture

  gauravwork

  Bangalore,  India

  C,C++,C#, Java, web and desktop application development Android app development AWS handling Google web toolkit XMPP push notification, chat app server developer with FCM and GCM. If you need helpful, talented, intelligent programmer i am here for you.

 • arun01012016 Profile Picture

  arun01012016

  indore,  India

  I have a Great experience in the web programming, SEO & Mobile App. Also I had projects concerned with the server administration on the Win and UNIX platforms. Over the past 7 years, I have done a lot of web projects using various web technologies including PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS, XML. I have done development & Designing of Mobile Application using technologies like Objective C,C/C++, C# & Android SDK. My competencies lie in: - Complete the website according to client requirements. - Improve the site performance(SEO, Improve Loading Speed, Browser Compatibility, User-Friendly Feature) - Provide the best technical assistance to achieve client plan. I have good experience in the following areas: * MVC, OOP Frameworks: Yii, CodeIgniter, Cakephp CMS Frameworks: Drupal, Wordpress, Shopping Cart Frameworks: Magento, OpenCart, BigCommerce Social Frameworks SocialEngine, Jomsocial, Community Builder * jQuery, Mootools, jQuery UI * MySQL.

 • degee147 Profile Picture

  degee147

  Port Harcourt,  Nigeria

  I'm a Full-Stack Web Developer and Designer. I love writing good quality codes and developing for the web. My background is in Programming, and in the past few years I have expanded my focus to Web Development and Design(including Mobile Website Design) and also Mobile Applications development for Android and iOS and I hope to go even even further. I specialize in customization of themes/templates for Joomla, WordPress and developing custom HTML websites/web applications using latest standard and frameworks to give a responsive Desktop and Mobile Design and finally migrating the sites to a live server. I am proficient using HTML, CSS/ Bootstrap/Ionic framework, Java, C#, PHP/CakePHP, JavaScript/jQuery/Angular/jQuery Mobile. W3C standards, SEO, User Experience(UX), beautiful design and capabilities of different web browsers are factors I always keep in mind while designing and developing web content.