Ολοκληρωμένο

Making responsive web pages

Ανατέθηκε στον:

atozcreation

Hi there, Thanks for sharing the requirement. I can assist you in making web pages responsive. I ensure you reliable and quick work from my side. Looking forward Amita

$90 USD σε 4 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.3

81 freelancers are bidding on average $143 for this job

ciestosolution

Dear Hiring manager, We are having 5+ years’ experience in WORDPRESS. After carefully reviewing the experience requirements for the job description, we feel that we are suitable for the job. We are highly interested t Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(330 Αξιολογήσεις)
7.9
Techizer

Greeting!!!!!!!! I have seen your requirement you want to make responsive web page now i glad to saying you that we have doing most of the our web pages in responsive so we can easily do this project .we are p Περισσότερα

$210 USD σε 3 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
7.9
deziner313

Let’s start for the Dezine Elegancy! We are ready for your project!!! Please check our portfolio in the provided link. https://www.freelancer.com/u/deziner313.html • 100% self-created designs with unlimited r Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(692 Αξιολογήσεις)
7.6
swsindia

Hi, I have excellent experience in responsive Website Designing/Development. I can make your webpage responsive for you as per your requirement. I have done number of similar projects in past. I will show Περισσότερα

$103 USD σε 0 μέρες
(725 Αξιολογήσεις)
7.9
sonuinfy

Hi There! I'm Santosh Singh and I'm RWD (Responsive Web Designing) expert. I've been into website designing and development for over a decade. Let's discuss your requirements in detail so that I can give you my be Περισσότερα

$230 USD σε 6 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
7.5
gautam07

Hi, I will deliver you 100%responsive [login to view URL] open chat so we can discuss. Thanks Gautam

$138 USD σε 3 μέρες
(400 Αξιολογήσεις)
7.4
Sonia8619

Hello, I have gone through your project description and I am fully confident and very much interested in this project as this is the area of my expertise. I have more than 7 years of experience . I am expert in U Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
7.1
vtechiti

Dear employer, I have gone through your requirement and will be glad to work for you. Please take a look of some of the website done by me: ===================================================== [login to view URL] Περισσότερα

$94 USD σε 3 μέρες
(449 Αξιολογήσεις)
7.5
fattahaabdul

Expert in making responsive pages. i have 8+ years of experience. Can we discuss the project. Please initiate a chat with me so that we can discuss the project at a broader level. Why you should hire me- 1. I Περισσότερα

$263 USD σε 10 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.8
kulization

Hi there, Greetings from Kulization! I am one of the top web developers at freelancer, I have completed over 200+ projects successfully with around 92% completion rate. Based on my expertise and long term exper Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
7.0
$102 USD σε 3 μέρες
(454 Αξιολογήσεις)
7.2
muamerETS

Hi, I'm interested for your project. I am Muamer, I'm talented web developer and web designer with over than 5 years of experience in different directions web designing and web programming. During the last five year Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
6.8
eyenetindia

Hi, How are you doing ? hope all is good :) I just went through your job description and ready to discuss further details with you. Please visit my profile page https://www.freelancer.com/u/eyenetindia.html to Περισσότερα

$93 USD σε 3 μέρες
(438 Αξιολογήσεις)
7.1
lss007

Hello ✦ Will you please share the page URL here? ✦ I will make responsive page up to all mobile devices. ✦ Can we do quick chat right now so that we can discuss the project briefly? ✦---> I can complete your pr Περισσότερα

$177 USD σε 5 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.7
a1services

Hello, sir/Mam, I have taken a detailed look at the job specifications. I have well experience in this field of 5+ years. Here are few of my recent HTML + Mobile Responsive Websites Projects: Wordpress we Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(201 Αξιολογήσεις)
6.6
yogeshssanwal

Greetings from Webs Cybernetics!! We read your project description very carefully however it was not that long. :) Take a look to my last work: [login to view URL] [login to view URL] http:/ Περισσότερα

$130 USD σε 5 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
6.5
$155 USD σε 3 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.4
aarvtech

Hi There, Happy to have your attention, if only for a brief second. I am very much confident to do this job as I have more than 5+ years of strong experience in Web development/designing and Responsive designing Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
7.0
vigilantsoftware

Greetings! This is Vigilant Software. We have much more experience in the web & mobile application design and development. We would love to have the opportunity to discuss your project with you. I review your scope Περισσότερα

$798 USD σε 14 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.2
maamekal

Hi, Greetings of the day!! Please share complete detail.I will provide you fully responsive webpages to all device like mobile,tab,iPhone etc and also all major browser compatible like Firefox, Mozilla,chrome etc Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
6.3