Ακυρώθηκε

Hire a Web Developer

146 freelancers are bidding on average £411 for this job

sonuinfy

Hi There! I'm an advance web developer with 9 years of experience. Please share your current website URL with list of changes and I'll help you out. You can visit my profile and portfolio here. [url removed, login to view] Περισσότερα

£300 GBP σε 4 μέρες
(521 Αξιολογήσεις)
8.9
graphicaa

I am ready to discuss with you NOW ---------------------- Greetings, This is GOPAL for STALLIONi, Let me assist in this. Best results & optimum cost guaranteed here. Now, I am available for live chat. If you ar Περισσότερα

£526 GBP σε 10 μέρες
(630 Αξιολογήσεις)
8.9
akash9958

Hello, Please explain the changes you want in the site.I am sure that I can do the project very well. You can see my most Recent works: [url removed, login to view] [url removed, login to view] ht Περισσότερα

£650 GBP σε 3 μέρες
(258 Αξιολογήσεις)
8.2
£432 GBP σε 7 μέρες
(178 Αξιολογήσεις)
8.3
toxsltech

Hi, Please review similar best work samples:- ====== [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Queries ==== What sort of changes are you looking at? About u Περισσότερα

£555 GBP σε 15 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
8.4
tretanz

Hi, We have a team of designer and developer who will work as per your requirement and finish in your deadline. We are an expert in the Web designing and development. We can easily make changes as per you want. Περισσότερα

£421 GBP σε 10 μέρες
(507 Αξιολογήσεις)
8.3
monitrix

Hello, I am expert Web Developer and can make some changes to an existing website. Consider me I am having an highly experienced team with me expert in designing and developing website on various platform . Sh Περισσότερα

£700 GBP σε 10 μέρες
(440 Αξιολογήσεις)
8.7
Harwinderpal

" Hello ✦ Will you please share the website URL here so that I can check first? ✦ Do you want to design changes or functional? ✦ Can you please make doc file for changes and send to me? ✦ Can we do quick ch Περισσότερα

£405 GBP σε 8 μέρες
(279 Αξιολογήσεις)
8.0
mejora14

Hello, Please share the existing website's URL with us and let us know about the changes require. We are sending a ballpark estimation about require cost & time-frame. It will depend upon the exact requirements. Περισσότερα

£400 GBP σε 10 μέρες
(161 Αξιολογήσεις)
7.8
maxsmith8

Hello There, Greetings of the day!! Hope you doing well, I have checked your project description in detail and i am sure our team is capable to handle this project. I ensure to give a best quality website with good Περισσότερα

£250 GBP σε 3 μέρες
(210 Αξιολογήσεις)
8.1
xtreemsolution

Hello, Greetings for the day!! I have gone through your requirements to some changes to an existing website. Please have a look on my portfolio: - [url removed, login to view] (Job Board website) - https:// Περισσότερα

£500 GBP σε 15 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
8.0
point2solutions

Dear Client, Hope you are doing good there!! As per my understanding you need to redesign your existing website and make it more attractive and professional as I am very much comfortable to change the layout o Περισσότερα

£888 GBP σε 20 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
8.0
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

£463 GBP σε 15 μέρες
(385 Αξιολογήσεις)
8.2
webbookstudio

Hello, my name is Michael. I represent Ukrainian based IT-company Webbook Inc that provides services in the IT-sphere for international business. We were carefully reviewing the requirements of the job description, so Περισσότερα

£410 GBP σε 9 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
8.1
globaltechnosys

Hi, We have a Professionally experienced and high skilled team for website design & development who provides you an innovative and creative design & deliver your project on time. We assured you never be disappointed Περισσότερα

£250 GBP σε 20 μέρες
(308 Αξιολογήσεις)
8.2
conceptsview

HI, I check your project requirements, I am ready to start your project & provide you 100% satisfaction work. Please check my freelancer profile, then you can easily understand my workability & skill. Or, check p Περισσότερα

£394 GBP σε 4 μέρες
(220 Αξιολογήσεις)
7.8
babysoftS

Hi, I am experienced web developer with expertise in website designing, programming, SEO, HTML5, JavaScript, jQuery, PHP5, MySQL etc. I can help you in the required website changes. Regards, Vibhor

£315 GBP σε 5 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
7.9
eplanetsoftindia

We can do changes to this existing website for you at very low cost as we have a team of experienced designers and developers. We want long term relation with you that's why working at very good prices. Hope you will g Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(471 Αξιολογήσεις)
8.0
p4provider

Hello 1) I do recommend Magento, Woocommerce and Prestashop to my clients because these are the tested platforms and best for eCommerce application - Magento for complex and huge cataloging - Prestashop for medi Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(143 Αξιολογήσεις)
7.9
avocationinfotec

In Our Service Package of the project we will provide you the following things: [url removed, login to view] completing the project we will provide you Backend Maintenance Documents that will help you to manage your website by yourself an Περισσότερα

£251 GBP σε 5 μέρες
(250 Αξιολογήσεις)
7.5