Κλειστό

Hire a Logo Designer

51 freelancers are bidding on average £55 for this job

£57 GBP σε 3 μέρες
(2662 Αξιολογήσεις)
9.2
colorgraphicz

Hello, Thank you for taking the time to review our bid! I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work since Work is my solo identity. I am highly motivated and professional so ca Περισσότερα

£30 GBP σε 3 μέρες
(4189 Αξιολογήσεις)
9.0
logotrak

Expert in logo designing, using Photoshop, Illustrator and will provide you 4 mock-ups of logo design to choose from with unlimited revisions till you are 100% satisfied. Relevant Skills and Experience [url removed, login to view] Περισσότερα

£23 GBP σε 2 μέρες
(3054 Αξιολογήσεις)
8.6
pappudeveloper

We will work to produce 4 distinctive logo designs from which client personnel can choose. Relevant Skills and Experience We have high skilled, experienced Logo Design team working since 7 years on this field. We beli Περισσότερα

£24 GBP σε 3 μέρες
(421 Αξιολογήσεις)
7.5
£80 GBP σε 4 μέρες
(225 Αξιολογήσεις)
7.2
onyxstudioz23

Greetings, Hope you are good. We really like to work with you on your project. Please check our work before going to other freelancers. We will wait for your response. Thanks Team Onyx Studioz Relevant Skills and Exp Περισσότερα

£37 GBP σε 3 μέρες
(281 Αξιολογήσεις)
7.3
studioxmarcom

I can provide high quality and creative designs according to the requirement. Relevant Skills and Experience I have more than 17 year work experience in graphic and advertising industry. Proposed Milestones £60 GBP - Περισσότερα

£60 GBP σε 3 μέρες
(201 Αξιολογήσεις)
6.7
ksolak

Do not pass without check my logo portfolio! I am reading your request now and promise not waste your time. my logo portfolio : [url removed, login to view] if you want to find true freelancer you should check Περισσότερα

£155 GBP σε 1 μέρα
(389 Αξιολογήσεις)
7.0
Hakuna614

From your job description area, I have come to know that you need a unique logo design for your company. Relevant Skills and Experience I won't bore you with stories about myself, so I'm inviting you to have a look at Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
6.8
designerartist

Hello, I am a graphic designer. I have a experience of 9 years in designing field I can design all kind of graphic related work. check my profile and reviews.. our main motoo is Client satisfaction only. Check Περισσότερα

£111 GBP σε 2 μέρες
(521 Αξιολογήσεις)
7.2
dpbhatt02

Hi, Can you please share the details? Logo style you need? Let's have a chat to discuss on it. Relevant Skills and Experience Have a look at our portfolio - [url removed, login to view]@N08/albums Propose Περισσότερα

£74 GBP σε 3 μέρες
(286 Αξιολογήσεις)
7.2
argha0007

CIAO!!! Sir/Mam , My name is Argha and I am a Logo Design contractor located in India.I have over 10 years of experience in logo design. I would love to have the opportunity with you about your posting. I have Περισσότερα

£26 GBP σε 1 μέρα
(309 Αξιολογήσεις)
6.7
£61 GBP σε 0 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.4
thedesignertec

Hello, Hope you are doing well.  Please visit portfolio page: https://www.freelancer.in/u/thedesignertec.html Our Services are: • 3-4 initial creative concept of logo design within 24 HOUR. • Creative Custom de Περισσότερα

£24 GBP σε 1 μέρα
(272 Αξιολογήσεις)
6.6
surajitsaha24484

Hello, It's understood that you need to design a logo for your real estate/property investment and management, as per your requirements. Kindly take an initiate to message me for more information in details so, i can Περισσότερα

£30 GBP σε 1 μέρα
(112 Αξιολογήσεις)
6.4
£150 GBP σε 3 μέρες
(228 Αξιολογήσεις)
6.6
£25 GBP σε 0 μέρες
(225 Αξιολογήσεις)
6.1
dhirajjha2000

Hey, I am an Art Director with more than 16 years of experience, I am new at freelancer but not at my job, I have designed work for many international companies, looking forward to working with you. Relevant Skills an Περισσότερα

£28 GBP σε 0 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
6.0
octaservices

Hello, Thanks for taking a minute , I am a creative Graphics & Web Designer having 6 years of experience with proven track record as a successful Freelance designer here on this great online marketplace! I wou Περισσότερα

£20 GBP σε 1 μέρα
(286 Αξιολογήσεις)
6.2
Pxelperfect

I would like to take complete responsibility to DESIGN SUPER-AWESOME BUSINESS LOGO for you., which will give a unique identity and characteristics to your business. Relevant Skills and Experience We have 6 years exper Περισσότερα

£24 GBP σε 2 μέρες
(157 Αξιολογήσεις)
6.0