Κλειστό

Hire a Graphic Designer

19 freelancers are bidding on average Rp5033223 for this job

vad1mich

Hey, I’m Vadym, and I run a digital design studio - CelerArt. Based in Europe, we have a diverse team of in-house experts with over 10 years of experience specializing in web design, UI/UX, graphic, logo, branding, and Περισσότερα

Rp8000000 IDR σε 10 μέρες
(217 Αξιολογήσεις)
8.0
thetechie13

Hi There, Can you please complete the attached document at [login to view URL] to provide us a better understanding of your thoughts and concerns about your website? === Concerns: Περισσότερα

Rp5555555 IDR σε 10 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
7.7
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customization, I want to discuss this project with you furthe Περισσότερα

Rp5154639 IDR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.9
ukroficer

Hello, our full stack team of web developers can create some graphic design for you. Can we discuss the details? We are looking forward to hearing from you Manager Anna, Webcapitan team

Rp5555555 IDR σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.0
superiar

Hello, Ohk got it, I have gone through project description,I would like to discuss to clear my understanding of requirements. I can share some latest design samples.I am ready to start. Kind Regards, Superiar

Rp7777777 IDR σε 4 μέρες
(191 Αξιολογήσεις)
6.4
espsofttech

Hello, you can hire me as graphic designer Please share more detail about your requirement so that i can provide you best services and solution from my end Looking forward to hear from you shelly

Rp3157894 IDR σε 10 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.7
ChetnaArts

Please Give ME a chance as I am very Serious at my work. Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 24 Hours. You can check my profile & Portfolio here and Περισσότερα

Rp3333333 IDR σε 0 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
5.7
Rp5555555 IDR σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.2
REDFEATHERART

Hi, I just checked the description you have provided regarding GRAPHICS Designs and it would be a pleasure to assist you on your project. I will work with full dedication to give you the best output within the de Περισσότερα

Rp5555555 IDR σε 1 μέρα
(97 Αξιολογήσεις)
5.5
jhalaniinfotech

Hello, Greetings!! We are an experienced and dedicated team of expert professionals with hands-on experience of 4+ years in PHP, CakePHP, MySQL, HTML5, Wordpress, Magento and CSS3. We offer creativity, efficiency, fo Περισσότερα

Rp5263157 IDR σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.1
umershariffs

Hello Sir, Please discuss the project in chat. Looking forward to build a long relationship with you. I will be doing 100% with your business. I have 7 years of experience with 80+ active corporate applications install Περισσότερα

Rp5555555 IDR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.2
secretkey

Hi I'm an experienced graphic designer and branding consultant in Indonesia. i'm great in concept, details, illustration and a perfectionist designer. I'll make sure everything comes from my creative kitchen is perf Περισσότερα

Rp4000000 IDR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.7
Rp5555555 IDR σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.8
shuaibullah

Hey there, I would like to work with you for this project. I am Shuaib and I have been in this industry for 5 years now and such jobs are my daily practice and I surely would be an excellent choice for your project. Th Περισσότερα

Rp5555555 IDR σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.6
akanksha32

Hi, I will provide you excellent designs for your project as I am very skilled in my work. My price is quite reasonable according to the requirements. I am sure you will appreciate my work and quality. I am not here Περισσότερα

Rp2500000 IDR σε 0 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
3.9
graphicexpert9

HELLO I use tools: Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, PLEASE GIVE ME A CHANCE TO PROVE MY SELF , ITS MY GUARANTEE I WILL GIVE YOU HIGH QUALITY WORK THAT YOU NEED..., I underst Περισσότερα

Rp3333333 IDR σε 0 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.1
Creativityfactor

Dear, Client . I have enough experience&creativity (more than 4 years of experience) to give you high res. unique professional graphic work . I need this chance so I can prove that i am the best for your graphics. Περισσότερα

Rp5555555 IDR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.3
Rp5555555 IDR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
suffescom1

Hello I am interested in the recently opened position of Graphic Designer, and would like to submit my application for it. I have experience of working with different designing software, including the following: Περισσότερα

Rp5555555 IDR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wellone2and2

A proposal has not yet been provided

Rp3111111 IDR σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0