Ολοκληρωμένο

Develop my web platform

Ανατέθηκε στον:

Mexxy

Hi, I have carrefully read your brief! I can help you with great pleasure! I look forward more details! Have a great day!

$330 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
5.0

30 freelancers are bidding on average $399 for this job

opencollar

Hi, please provide the detail of work which is already done. We need to see what is required to be added and finish the pages. We love to discuss ideas. Feel free to discuss with us any detail related to your project a Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
8.2
TechTimes

Hello mellymellinda, The message sent to you is a freelance default message, can we discuss about the project a bit? Thanks

$555 USD σε 10 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
7.0
i333

An experienced Web Developer here ready to develop your site and provide you with consultation! Awaiting your reply to discuss further

$250 USD σε 2 μέρες
(301 Αξιολογήσεις)
6.9
comvalwebs

can you share the requirements of the project in complete? How many pages will be there? what is nature of business?? will you provide all contents for all the pages? - No initial milestone required to release Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(437 Αξιολογήσεις)
7.3
espsofttech

Hello Wish you are well I have gone through your project requirement.I can do this work with perfection as per your requirement. I have more then 7 year experience in development. You can check my review. Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
7.2
keshavkalra90

I will make that :) We are skilled PHP developers possess rich experience in PHP/MySQL development & customization clubbed with replete know-how in PHP frameworks such as CakePHP, Zend, and CodeIgniter,WP,JOOMLA,Mage Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
7.3
AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
7.0
senthilwd

Hi, I have gone through your task I am ready to build your website, I got a good experience in Graphic and Web Development. I can complete this ASAP once its awarded. Please have a look into these websites I have creat Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(143 Αξιολογήσεις)
6.8
johanmak

Hi, completely understand your project. I'm talented web developer and web designer with over than 5 years of experience in different directions web designing and web programming. some of my previous work: ht Περισσότερα

$300 USD σε 4 μέρες
(319 Αξιολογήσεις)
6.7
WorldOfSolutions

Hi there, Myself Sohail , We are professional Software Engineer team with 5 years experience in making Websites Designs and development, Mobile App Development and Software's development field. Thanks

$250 USD σε 7 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
6.4
arif65sl

Hi I would love to design your website using WordPress.I have been developing WordPress site for over 5 years. Can't wait to here from you. Regards Arif

$298 USD σε 5 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
6.4
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.1
SHIHABSHARAR

Hello there !! I have read your requirements for the task and i'm interested in your project . If you want to discuss further about the requirement in more details it would be really helpful for me to understand. In Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.9
coderzzzz

hi sir i can give consultation regarding project, need some queries regarding project. thanks regards

$555 USD σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.0
usmanlive

Hi let's talk on your project, and give me a chance to build this , i'm expert of Web development and having more than 5+ years of experience in wordpress field and also has expert of opencart magento,shopify. i will d Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
5.6
vuetech8

Hi! I am a experienced Wordpress, Magento, PHP, CodeIgniter developer. Experienced to write custom library etc. If you offer me the project I can give you guarantee that the project will be executed to the level o Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.6
ishtiaqn2o

A proposal has not yet been provided

$450 USD σε 12 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.3
aburdier

I would like to be the person who Design, Develop and Build Your Web platform. Im a Web and Digital Designer Specialist with a phd. in Communication and a Masters Degree in Advertising plus technicals studies in Graphi Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.5
Ranajoyfreelance

Dear Hiring Manager, I have read your JOB post and I got it what you want to [login to view URL] HAVE GOOD EXPERIENCE TO WORKING WITH FOLLOWING SKILLS like php, html, SEO, mysql, MVC,SQL server,JQUERY,API Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.3
parsysmedia

Hello, We have 5+ years experience in PHP/CI/Magento/Wordpress Development/designing & provide you the most comprehensive services suitable to your requirements. We have magento certified resources who are working d Περισσότερα

$427 USD σε 12 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.9