Κλειστό

Designer Required Urgent

19 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $118 γι' αυτή τη δουλειά

exxarts

JOB TITLE: "LOGO & BANNER DESIGN ” SHORT DESCRIPTION: We will provide you logo design with initially best 4 logo options. We also provide you banner design in any sizes. We will provide you logo design accordin Περισσότερα

$100 CAD σε 2 μέρες
(1051 Αξιολογήσεις)
7.5
panameralab

I'm ready to start working just now. I have a great idea for your project and i provide a few drafts for you FREE of charge. Get in touch to discuss your project! Please do check portfolio and reviews: https://www. Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.8
Najam1981

HI there I am free to work on your task I think you are willing for some multiple task I am happy to serve you on your job kindly feel free to contact me any time thanks you can view the reviews of my client Περισσότερα

$172 CAD σε 3 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
5.9
$300 CAD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
5.8
rahulverma87

Hello, i am proficient and experienced in creating art ,design and animation for ios , android and web browser games . I can provide you excellent graphics for your game. Please see portfolio. Thanks. or please se Περισσότερα

$150 CAD σε 4 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.0
AliChorov

Hello there, I have read your project and I would like to offer you my services for helping you with this job. I will have some questions about your project and I can also do you some sample but I need to know if y Περισσότερα

$172 CAD σε 1 μέρα
(96 Αξιολογήσεις)
5.0
rahulhunjan99

Hello! I would like to get this work. I have strong experience in the design of logos, websites, banners, business cards, brochures, leaflets, presentations etc. You could see this if you look at my profile and por Περισσότερα

$30 CAD σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
5.3
noufelvw

Hey, I’m Noufel and I’m a Motion Designer . I have more than 7 years of experience working on advertising, films, tv, video games and multimedia. Please check out my portfolio ; [url removed, login to view] https: Περισσότερα

$172 CAD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
5.2
kanika6665

Hey There! I have read your job description in detail and would like to apply for it. I find myself eligible for this job since I am having 7 years of extensive experience in Website Development and Designing. I Περισσότερα

$172 CAD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
4.6
webdevvn

Hello, i very interested in your project please check my portfolio : [url removed, login to view] [url removed, login to view] https Περισσότερα

$172 CAD σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.1
brainscanvas

Thank you for your job posting in our scope. I am at the initial stage on online but I am 5 years experienced in this field so I think I can do your job easily though I know every work in this creative field is challen Περισσότερα

$13 CAD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
4.2
multishapes

Thank you for taking the time to review my bid!  I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work since Work is my solo identity.  I am a highly motivated logo designer so I can deliver Περισσότερα

$172 CAD σε 0 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
4.4
graphixtent

WE CAN START RIGHT NOW WE WILL PROVIDE YOU 4 INITIAL LOGO CONCEPTS WITHIN 2 HOURS OF AWARD AND UNLIMITED REVISIONS Though we are new comer in this site but We are experts with an experience of more than 12 years. Περισσότερα

$20 CAD σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
3.6
krish87

Hello Im Krishna, I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. I would love to work on your project and I'm confident that I can give the result Περισσότερα

$111 CAD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
2.7
jaballifiras

Sir, I'm an expert UML designer. I can deliver perfect diagrams in short duration, each diagram will cost you 35 AUD for now. I'd like to discuss more details with you via chat(Quantity of work and quota...) . My Περισσότερα

$35 CAD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
ruthjaz

We are a team with more than 10 years of experience design and realistic visualization in 3D and 2D We've done many similar projects please give us more details about your project, then we will quote you with best m Περισσότερα

$55 CAD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
1.6
PhotoStore604

Dear Hiring Manager, I am 100% professional graphic designer. I have more 5+ years experienced on your project. I have more experienced on: »»» Clipping Path »»» Background Removing »»» Photo Enhancing »»» Περισσότερα

$15 CAD σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.6
js91295

hii i am new here at freelancer..but i am jagdeep singh with 4 years experience in graphic desging with apps desging,logo desging,banner,brouchure,photo editing, website layout,visiting cards . for your satisfication i Περισσότερα

$277 CAD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AshiqNeo

A proposal has not yet been provided

$15 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
salvaliendo

I can do good designs and logos, but full honesty I don't know about app programming. Also I'm a student in Bolivia and this money would help pay my tuition so I will work as hard as I can. Presenting multiple options Περισσότερα

$88 CAD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0