Κλειστό

Design project -- 2

30 freelancers are bidding on average $113 for this job

graphicking61

Hi, I just checked the description you have provided regarding the project and would be a pleasure to assist you on your project. I will work with full dedication to give you the best output within the desired timef Περισσότερα

$50 SGD σε 0 μέρες
(623 Αξιολογήσεις)
7.5
swsindia

Hi, I have expertise in graphics, illustration, product design ,Max, maya, After effect,2D & 3D (design,modelling,rendering and Animation),Interior & Exterior. I can create 3D design for childcare classrooms Περισσότερα

$206 SGD σε 1 μέρα
(617 Αξιολογήσεις)
7.5
navyaarts13

Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 12 Hours depending on the complexity of your design. You can check my profile & Portfolio here and then make decision. Περισσότερα

$36 SGD σε 1 μέρα
(496 Αξιολογήσεις)
7.2
eyenetindia

Hi, How are you doing ? I have read Your project description. Will be a pleasure if you will give me a chance to turn your idea into reallity. This is what i offer : # Will met deadline for sure. # Uniqu Περισσότερα

$94 SGD σε 3 μέρες
(310 Αξιολογήσεις)
6.8
AhsanCreations

Sir Please Give me a chance. My work is very professional please award me this project. Sir I can complete your project in less than 24 hrs with professionalism. please sir I will not disappoint you Waiting Περισσότερα

$31 SGD σε 0 μέρες
(726 Αξιολογήσεις)
7.0
$155 SGD σε 3 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
6.4
$30 SGD σε 0 μέρες
(299 Αξιολογήσεις)
6.7
$147 SGD σε 3 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.5
$35 SGD σε 1 μέρα
(349 Αξιολογήσεις)
6.9
a1services

Hello, My name is Aisha, I’m India based professional 3D & 2D designer,I have well experience in this field of 5+ years. I have expertise in 3D & 2D design. There will be no delay in my work, I can do 3D & 2D des Περισσότερα

$51 SGD σε 1 μέρα
(134 Αξιολογήσεις)
6.1
sudpixel

I have read your design requiements in detail and I can assure you to complete & provide Best-in-Class Designs with timely delivery in placed bid amount. Relevant Skills and Experience Adobe Photoshop, Adobe Illustrat Περισσότερα

$144 SGD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.5
$155 SGD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.6
$155 SGD σε 3 μέρες
(143 Αξιολογήσεις)
5.7
graphicplayer

Hi, I have read Your project description regarding GRAPHIC Designs. You can check my freelancer portfolio for my previous top quality work I am very interested in your project and also I am ready to start imme Περισσότερα

$155 SGD σε 2 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.3
$39 SGD σε 1 μέρα
(74 Αξιολογήσεις)
5.7
graphicmonster

DEAR SIR/MADAM I understand your requirements precisely to deliver Creative designs •100% client satisfaction guaranteed. I read through the job details extremely carefully GRAPHICS Designs. I am absolutely sure Περισσότερα

$36 SGD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
5.1
$155 SGD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.9
Graphiczone27

I offer professional services of innovative graphic design at a very reasonable price. Please check my portfolio and recent client reviews :https://www.freelancer.com/u/Graphiczone27.html Relevant Skills and Experien Περισσότερα

$33 SGD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
4.6
$155 SGD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.4
multishapes

Hi Thank you to taking your time! I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work and Professional and Unique Work is my solo identity. I am a highly motivated logo designer so I ca Περισσότερα

$41 SGD σε 0 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
4.9