Κλειστό

Design eines Website-Modells

15 freelancers are bidding on average €459 for this job

SRajpurohit

Hello there, Greetings! We have gone through your job description and would like to convey you that we are the best match for this task as we are expertise team of prolific Website Development/ Designing Ninja wo Περισσότερα

€773 EUR σε 14 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
8.1
arijit81

Hello Sir/Madam, Greetings. Hope you are doing well. Based on our expertise and long term experience, I can guarantee an extraordinary result in less than anticipating time. Can we discuss a little more? Περισσότερα

€500 EUR σε 12 μέρες
(573 Αξιολογήσεις)
8.1
webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I've got acquainted with Your description of the task, our devs can start the work soon as You need. However, we shall discuss about the requirements and functionalities in details Περισσότερα

€618 EUR σε 14 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.7
Abbasmotorwala

Greeting, I saw your requirement carefully & I am very much interested to work on this project. The website will be completely manageable from the backend which will allow you to make the changes and add content Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.6
Shopify

I want to discuss this project with you further, let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, i used to be online 14 hrs in a day on this website so probably Περισσότερα

€515 EUR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
6.1
cariva

Greetings from Cariva, It’s good to see a serious job posting on here. I have sound and robust experience in Website Mockup, Graphic Design and very apt at design a unique, stunning and modern looking website. I Περισσότερα

€333 EUR σε 10 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
6.5
lss007

Hello Do you want design or you have any template? If you want design then how many pages you want me to design and code? I am ready to discuss with you. Here is the some of my best links which i have designed Περισσότερα

€300 EUR σε 14 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.7
CreativityHub

As a professional designer, let me assure you that I can provide you quite efficient designs for your project and can deliver some really creative designs. Create a positive impact on your business. Please do leave a Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
5.5
supersuntech

Hello Employer First of all this is not a auto-generated bid. I have gone through your project’s initial requirements with the help of the job posting you have placed. And I think I have requisite experience and Περισσότερα

€444 EUR σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.4
furqaanwar

Hello Sir I am an expert android and IOS developer, with an experience of over 5 years and a university bachelors degree in computer science major.i can perfectly manage your work as i have experience in what you requ Περισσότερα

€833 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.2
juliusmallik

Hi, I read your job description very carefully , I am sure if you provide me chance then I can make your website ,I am having more than 4 years experience in making different websites with mobile friendly design . My Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.4
ermanjitk

Hi, I'm a Web Developer, and I'm very interested in your job post as i am having related work experience in fulfilling the need for the job posted and also i am having expertise in web based languages from static to Περισσότερα

€400 EUR σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.8
wingstud

Hello, Greetings of the day!! “PLEASE GIVE CONCERN TO OUR PORTFOLIOS AND THEN PROCEED FORWARD” “WE have a good team and all developers are 6+ year experience.” Our Services:- PHP,Android,Iphone,CRM,CIM,ERP,SEO Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.1
€351 EUR σε 16 μέρες
(1 Κριτική)
1.5
technologics2

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c Περισσότερα

€555 EUR σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RecalMedia

Hi, I'm a native-english speaking web designer currently located in Germany. Are you able to provide more details about your project? If so I will be able to give a more accurate bid. You can view some of my port Περισσότερα

€666 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
creativesoft3

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor Περισσότερα

€555 EUR σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0