Κλειστό

Design a Website Mockup -- 2

Kami mencari freelancer User Experience Design untuk merancang desain halaman home / beranda dari website kami sikumis.com. Dengan tujuan untuk meminimalisir bounce rate yang tinggi pada website kami. Website kami berbentuk marketplace untuk para petani. Terima kasih

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: free date website design rate in indian airlines, mockup website design psd html, graphic design hourly rate website design, bounce house website design, design rate website banner, going rate website design, freelance website design rate card, mockup website design, website design photoshop mockup, net website design rate hyd, top rated website design design mockup, website design mockup photoshop, website design rate card, free website design mockup photoshop templates, hourly rate website design php coding

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Indonesia

Ταυτότητα Εργασίας: #12015860

7 freelancers are bidding on average Rp628947 for this job

Dinfo12

Hi - I am Ashish. I’ve read your project brief and can see that you need a new website design. I have 8 years experience in designing and developing websites. I would approach your project by starting with wirefram Περισσότερα

Rp100000 IDR σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.7
majx20

Hello, We work on various design niches but our key strength is designing website and Application mockup in the form of PSD. We can create new design themes and adapt existing themes. Please see our recent reviews. Pl Περισσότερα

Rp300000 IDR σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.9
nileshbakotiya

Hi, Thanks for the opportunity. As per your requirement, i would like to tell you that I have a very strong experience of more than 7 years in this field of design and development. Please spare a moment to discuss t Περισσότερα

Rp170000 IDR σε 2 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
Rp3052631 IDR σε 20 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.4
hireatechi

jika Anda ingin mengurangi tingkat bouncing dan perlu meningkatkan rasio konversi, maka Anda benar-benar membutuhkan seorang ahli ux untuk ini. Silakan berbagi link website Anda, mari kita periksa.

Rp240000 IDR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.5
infobeckons

Dear Hiring Manager, I am more then 4 years experienced in WEB-DESIGN / GRAPHIC-DESIGN / WORDPRESS / Magento/Joomla Adobe-Photoshop / corel-draw / PHP / PSD-TO-XHTML / PSD-TO-HTML / MYSQL / CSS / HTML / HTML5 / Περισσότερα

Rp290000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jayprakashyadav

Hi, I have excellent encounter in Web site Designing, landing page designing , graphics designing, logo designing and banner designing. I have excellent command over Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0