Κλειστό

Design a Website Mockup

19 freelancers are bidding on average ₹8557 for this job

timid

hi, I have 8+ years of experience in the field. Within this period, I have worked with well established small businesses, non-profit organizations and growing experience helped me develop a good design perception whi Περισσότερα

₹11000 INR σε 3 μέρες
(368 Αξιολογήσεις)
8.0
creativedesires

Hello, we’re a front end Web Designer and web developer team from last 6 years, highly proficient in Photoshop, Illustrator, Twitter Bootstrap, html5, css3 etc. We'll provide you the best design for few of your existi Περισσότερα

₹11111 INR σε 3 μέρες
(938 Αξιολογήσεις)
8.3
creative223

I am a talented Designer and want to work for you. I have been working with Web Design and Graphic for most of my career. I am well versed in Banner Design and CSS also as I have completed jobs for many employers aro Περισσότερα

₹16666 INR σε 3 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
7.8
Hakuna614

Let me introduce myself, my name is Alexander and I am a graphic designer. I have all the necessary knowledge, skills and experience to develop your project from the first idea to a final product. I possess an Adobe Ce Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
7.1
cariva

Greetings from Cariva, It’s good to see a serious job posting on here. I have sound and robust experience in Website Mockup, Graphic Design and very apt at design a unique, stunning and modern looking website. I Περισσότερα

₹8888 INR σε 3 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.7
amirkust2005

Hello Sir, 1. Our goal is to redesign your existing screens looks very Clean, Attractive and Outstanding. 2. Amazing and eye catching color theme. We are hoping that you like our idea! 3. UNLIMITED Revisions u Περισσότερα

₹10000 INR σε 10 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.5
shourav01

hi,i'm shourav,UX/UI & app designer.i've read the description..i'm interested about the project.i.m available 18 hours/day. [login to view URL] [login to view URL] we can discus Περισσότερα

₹10000 INR σε 0 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
6.5
₹5000 INR σε 3 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
6.2
₹7777 INR σε 7 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.1
amangpt145

Hello,I can complete your project on time and within your budget.I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. I will give you our best work with our Περισσότερα

₹10000 INR σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.9
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards PROMITI

₹12444 INR σε 7 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
6.0
Divyakhanna

I am Divya Khanna from Cardgraphy having 3+ years of experience in Graphics Designing. I have experience working with clients in a wide range of industries including: financial, corporate, publications, authors, reta Περισσότερα

₹1750 INR σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.1
omniscient04

Hi, Greetings of the Day! As we are a team of 20+ professionals for IT Services like- Website Designing and Development, SEO and SMO, Graphic Designing services. We can offer you our several years of experience in W Περισσότερα

₹1750 INR σε 1 μέρα
(49 Αξιολογήσεις)
4.5
shuaibullah

Hello Sir, I have been in this industry for 5 years and such jobs are my daily practice. This is my first time on this site and hence you can see that I do not have any ratings/testimonials to show you. My name is Shua Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.8
innovator135

Hey, I love to help you with the mockup. Original work guaranteed! Take a look at some of my works here: [login to view URL] Looking forward to work with you. Regards, Raj

₹7777 INR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.9
rajasrivw

Hello client, Have a good day!!! We are clearly understand that your expectingb to have a website mockup. We are ready to fullfill all your needs. We have excellent communication skill. We have more than Περισσότερα

₹6185 INR σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.5
anubhavbansal88

We are dynamic professional with more than 6 years of experience in IT industry. For more Details you can visit our website : [login to view URL] Skills : Website Designing, Graphics Designer, Logo Designer Tool Περισσότερα

₹10000 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
newlogo

Hi, Please check my profile on [login to view URL] Assure you for quality work in given time frame

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SoadElHadad

Hello Sir, I'm very much interested in your project. I'm experienced in modern designs and icon making. I'm a 4 years experienced Web and Graphic Designer, I'm Proficient in modern and sophisticated designs. I am Περισσότερα

₹8900 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0