Κλειστό

Design a Logo

46 freelancers are bidding on average zł1270 for this job

thelionstuidos

Dear Sir/Madam My name is Dil from The Lion Studios. I realize the importance of deadlines therefore I am proud to have a reputation of delivering on time and within the budget. You are welcome to have a look at my Περισσότερα

zł750 PLN σε 3 μέρες
(470 Αξιολογήσεις)
8.7
vad1mich

Hello, I’m Mike and I run a digital design agency - CelerArt, based in Ukraine - we’re a team of over 20 talents specializing in web design, graphic design, logo, branding and print. We'd absolutely love to work on you Περισσότερα

zł2250 PLN σε 5 μέρες
(238 Αξιολογήσεις)
8.1
vladspataroiu

Hello, I'd be very interested in working with you on your logo, here's a link to my portfolio, so you can get an idea of my style : [url removed, login to view] I hope the positive feedback and rat Περισσότερα

zł750 PLN σε 3 μέρες
(454 Αξιολογήσεις)
8.1
Irfankaredia

Thanks for Reviewing my Bid. My name is Irfan. I am an experienced graphic designer having 7 years of experience. I have also done Masters in Marketing I am well aware of how Brand works in the Market and what are Περισσότερα

zł1000 PLN σε 3 μέρες
(500 Αξιολογήσεις)
7.7
deloreanvw

Hello. I'm interested in creating professional logo for you. I have a great experience in this area. Please check my portfolio. You can see portfolio with logo design here: [url removed, login to view] Περισσότερα

zł1000 PLN σε 5 μέρες
(299 Αξιολογήσεις)
7.3
LogoDesign24x7

Hi, This is Naeem Mirza, the business developer manager. I would love to assist you on your project. Logo and brand identity is something we do all the [url removed, login to view] design logo and will give you the perfect recognition Περισσότερα

zł1666 PLN σε 3 μέρες
(399 Αξιολογήσεις)
7.1
elenakalashnik

Hello! I'm super-cool photoshoper and I can make really high-quality job for you. Of course I also work in other programs. I am working ONLY till full satisfaction of employer. You can see my profile and be con Περισσότερα

zł2000 PLN σε 7 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
6.6
chanmack

Dear Sir/Madam, My name is Mack Chan from Mack Studio, We read your brief keenly and we have to know more about this job in detail discussion for best results, we offer professional services of innovative graphic d Περισσότερα

zł1578 PLN σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.3
AhsanCreations

Sir Please Give me a chance. My work is very professional please award me this project. Sir I can complete your project in less than 24 hrs with professionalism. please sir I will not disappoint you Waiting Περισσότερα

zł750 PLN σε 0 μέρες
(525 Αξιολογήσεις)
6.6
transformindesi9

Thank you for reviewing proposal. Our Designers will certainly ensure you get the quality graphic work for the project. Review some of our past work on the following link: [url removed, login to view] Περισσότερα

zł2205 PLN σε 10 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
6.7
rostovniki

Hi there! My name is Miroslav. I am an experienced graphic designer from Belgrade and I specialize in logo design / brand identity design. Love simple and clever logo that leave a strong impression. Please do Περισσότερα

zł1666 PLN σε 10 μέρες
(187 Αξιολογήσεις)
6.5
pixtualgraphics

Hi, Many thanks for spending your valuable time to review my bid. i assure you with great designs and fast turnaround. Multiple options and unlimited revisions will be provided to you. let me share the best deal w Περισσότερα

zł750 PLN σε 0 μέρες
(580 Αξιολογήσεις)
6.7
PolestarDesigns

Multi-talented graphic designer is at your disposal. I have 5 years experience in graphic design. I am expert in designing logos and I will professionally design A+ quality logo for your company, in keeping with your r Περισσότερα

zł1578 PLN σε 1 μέρα
(179 Αξιολογήσεις)
6.3
crea8ivecrowd

Hi Thank you for taking the time to review my bid. It would be my pleasure if i get the chance of serving you. I assure you that I shall provide you with variety of concepts and unlimited revisions till you are fully Περισσότερα

zł750 PLN σε 0 μέρες
(352 Αξιολογήσεις)
6.3
JoseValero02

I am a designer committed to the client, and responsible, I will work until the customer is satisfied

zł1666 PLN σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
5.7
saadan55

Hello WITH FIVE STARS, FAST WORK AND 100% SATISFACTION. Are you looking for quality work. I have more then 8 years experience in designing. I believe you are looking for the best quality design work with an afforda Περισσότερα

zł1666 PLN σε 1 μέρα
(136 Αξιολογήσεις)
5.7
mssahni

Hello So you are looking for a unique logo that will grab the attention of your customers at first glance, we are here to provide you that kind of creative work and I am sure you'll love to work with us. I'd r Περισσότερα

zł804 PLN σε 4 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.0
durgesh8527

Hello buyer, I have more than 7 years experience in Web Design & Development. Dedicated to Wordpress, Joomla, HTML5, CSS3, E-Commerce-Websites, PHP, MySQL and Responsive design. Lets discuss more on chat window. Po Περισσότερα

zł1666 PLN σε 2 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.8
Pro100bbc

Hi! I am a Ukrainian graphic designer - [url removed, login to view] You can see from my portfolio that I`m a successful contest winner (9 contests). I have 100% rating and excellent reviews from my cli Περισσότερα

zł777 PLN σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.3
shamaSP

Hello! A very interesting project My name is Sergey, I'm a graphic designer with experience of 10 years. I have degree in graphic design and a strong understanding of usability, color and balance. I want to use my k Περισσότερα

zł805 PLN σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.1