Ακυρώθηκε

Design Logo

66 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $58 γι' αυτή τη δουλειά

$59 USD σε 3 μέρες
(2576 Αξιολογήσεις)
9.1
thelionstuidos

Dear Sir/Madam My name is Dil from The Lion Studios. I realize the importance of deadlines therefore I am proud to have a reputation of delivering on time and within the budget. You are welcome to have a look at my Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(458 Αξιολογήσεις)
8.7
colorgraphicz

Hello, Thank you for taking the time to review our bid! I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work since Work is my solo identity. I am highly motivated and professional so ca Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(3958 Αξιολογήσεις)
8.9
graphicspower

Hi Sir, Thanks for reading our proposal. We are ready for your logo design immediately and ready to show you the draft with 6 unique concepts with in one business day. Budget Only $30 USD. ================ Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(1010 Αξιολογήσεις)
7.5
itdv

I have 9 years experience in designing and developing, I am expert in Photoshop and Illustrator, vector and cartoon design, I am expert in Template, brochure, logo, business card, banner, flyer, T-Shirt design, I assur Περισσότερα

$35 USD σε 2 μέρες
(816 Αξιολογήσεις)
7.3
exxarts

JOB TITLE: "LOGO DESIGN ” SHORT DESCRIPTION: We will provide you logo design with initially best 4 logo options. We will provide you logo design according to your requirement. We also provide you unlimited revi Περισσότερα

$45 USD σε 1 μέρα
(1030 Αξιολογήσεις)
7.5
DimaLinnik

Hello! I'm Dima Linnik from Ukraine. I’m a creative graphic designer and my job - it's my favorite thing! I’m working perfectly and always developing, so my design is always up to date! I have experience in design Περισσότερα

$180 USD σε 4 μέρες
(214 Αξιολογήσεις)
7.0
panameralab

My name is Vladimir and I am an experienced graphic designer, having 8 years of experience. I provide a few concepts of logo for you FREE of charge. If you like it we will continue to work in this project. Just wri Περισσότερα

$160 USD σε 0 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.7
farzanashoma

Hi, My portfolio is all to say about me, check on this link [url removed, login to view] In fact Quality matters... I guarantee professionalism, class & speed. I have outstanding skill and proficiency Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(219 Αξιολογήσεις)
6.9
pixtualgraphics

Hi, Many thanks for spending your valuable time to review my bid. i assure you with great designs and fast turnaround. Multiple options and unlimited revisions will be provided to you. let me share the best deal w Περισσότερα

$35 USD σε 0 μέρες
(561 Αξιολογήσεις)
6.7
rushikpatel26

Hey, Thanks for posting! So,what extraordinary feature you want in your logo or you want it to be simple? Let's have a quick chat over message and start working on it. I can provide you the best logo designs wit Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(87 Αξιολογήσεις)
6.2
BizzCreator

Offering a Logo in Just $30 with free Business Card, Letterhead etc: We understand your requirement, please see our portfolio, we will provide you unlimited revisions with free stationery design like visiting card, Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
5.9
Dreamofdesigners

Hi, JOB TITLE: "Design a Logo” SHORT DESCRIPTION: We can deliver your work in less than 24 hours with professionalism. DESIGN CONCEPTS (2 - 4 Initial Concepts) We will provide .ai, .psd, .eps, .jpg, .png , .pdf and Περισσότερα

$50 USD σε 0 μέρες
(250 Αξιολογήσεις)
6.0
superiar

Hello, I have gone through project description, but I would like to discuss to clear my understanding of requirements. Please PM me so we can discuss the requirement in more details, clear doubts and move ahead.I Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(196 Αξιολογήσεις)
6.3
IDCreativeDsgn

Assume nothing, question everything, Think big to create big ideas is the methodology behind IDCreativeDsgn™ Studio. Every project we work on is special to us, and with every new project we strive to learn, discover, Περισσότερα

$90 USD σε 3 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
6.2
argha0007

Greetings !!!! Sir, My name is Argha and I am a Graphic Design contractor located in India.I have over 10 years of experience in graphic design. I would love to have the opportunity with you about your posting. Περισσότερα

$33 USD σε 1 μέρα
(181 Αξιολογήσεις)
6.1
nadorihawy

Hello Please check my portfolio on [url removed, login to view] [url removed, login to view] I'm professional designer, working in design from more than 8 years, Based in Italy I'm a graduate from communicatio Περισσότερα

$60 USD σε 3 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
6.2
JosipRistic

Good afternoon sir, how are you? I have reviewed your requirements for this project, and I can assure you that I can design you a logo that you will be proud of. I have advanced skills in graphic design and logo design Περισσότερα

$166 USD σε 5 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.7
jaca027

Look no further! Leave your projects in our professional hands. We're specialized in Graphic Design and Design & Website Development. Please, we invite you to review our extensive portfolio at [url removed, login to view], where you Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(96 Αξιολογήσεις)
5.9
infoYesDesign

Can be done with Unlimited Revision, check my work.................................. [url removed, login to view]

$60 USD σε 1 μέρα
(139 Αξιολογήσεις)
6.0