Κλειστό

Design a Commercial Website for Real Estate Business.

36 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $226 γι' αυτή τη δουλειά

A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [url removed, login to view] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

$133 AUD σε 1 μέρα
(105 Αξιολογήσεις)
8.6
michale21

Hi, Greetings from Votive Technologies!! ********* We have Good experience expertise on your all features and skills requirement, please review our some works: [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

$500 AUD σε 10 μέρες
(374 Αξιολογήσεις)
8.5
arijit81

Hello Sir/Madam, Greetings. Hope you are doing well. Based on our expertise and long term experience, I can guarantee an extraordinary result in less than anticipating time. Please check our recent works once.. Περισσότερα

$175 AUD σε 10 μέρες
(615 Αξιολογήσεις)
8.2
timid

hi, I have 8+ years of experience in the field. Within this period, I have worked with well established small businesses, non-profit organizations and growing experience helped me develop a good design perception whi Περισσότερα

$152 AUD σε 10 μέρες
(358 Αξιολογήσεις)
7.8
toseef3

Dear Sir, Hope you are doing well, My name is Toseef I have extensive experience in PHP, CI, Laravel, Javascript, jQuery, SCSS, AngularJS and HTML and I would love to have the opportunity to discuss your project w Περισσότερα

$144 AUD σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
6.9
$157 AUD σε 12 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
7.0
$166 AUD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
6.9
softwaresol4u

Hi SIr. We have read your project detail and We can create your website according to your requirements. Be sure you will get the quality work. To make you satisfy regarding our skills and quality I am sharing only c Περισσότερα

$2000 AUD σε 50 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.4
webarox

Hello Greetings of the day!!! I’ve carefully gone through your job posting. I am having 5+ years of experience in Word press, HTML, PHP, CSS and other CMS frameworks. I have designed many e-commerce and woo-commerc Περισσότερα

$194 AUD σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.1
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$152 AUD σε 10 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
5.9
shourav01

hi,i'm shourav,UX/UI & app designer.i've read the description..i'm interested about the project.i.m available 18 hours/day. [url removed, login to view] [url removed, login to view] http://frndzit. Περισσότερα

$666 AUD σε 0 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.7
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [url removed, login to view] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

$152 AUD σε 10 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
5.7
webizzindia

Hello WE have gone through your requirement -We can develop this kind of website , platform preferably in Wordpress Wordpress Portfolio === Real estate portfolio === [url removed, login to view] http://w Περισσότερα

$155 AUD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.4
xielessupport

I can make your project a great success. I'm 31 year old graphics and web designer. I'm expert in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, HTML5, JavaScript, CSS, Bootstrap and JQuery. Please take a look at some of my de Περισσότερα

$222 AUD σε 8 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.3
vinodiroyal

Hello I have gone through your requirement you need to make real estate website sure i will provide you 3 month maintenance free Please share all the details across to me So i can go through it and start w Περισσότερα

$150 AUD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.1
woofire

Hello, My name is Sachin, SEO and Google Adwords Certified Professional. We are a team of professionals individually specialized in Web Programming, Graphic design and SEO. By working together, We can ensure the web Περισσότερα

$177 AUD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.1
idesignwork

Hi, I just read the job description and would like to chat with you to understand your requirement that you want in the site. I have good skills in web designing and development. Sample of sites I designed and d Περισσότερα

$111 AUD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.7
kartickkoley1995

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have a expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in India. We have many satisfied clients all Περισσότερα

$100 AUD σε 2 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.4
logoghost

Hello, I am toofiq with an Amazing Talents and Skills in Graphic Designing, I have had 7 long years in attaining my Skills and willing to give the best of my Service to your Satisfactory needs . For my quality wor Περισσότερα

$133 AUD σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.4
conceptrecall

Hi, We are ConceptRecall, a digital solution provider having years of experience in providing top-notch Design and Development Services. We have an in-house team of professional designers and developers who can easi Περισσότερα

$152 AUD σε 2 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.8