Ακυρώθηκε

Design 20 Banners for Smart Cities Expo World Forum

26 freelancers are bidding on average £74 for this job

alexeybyckov

Hi! I am freelancer from Ukraine I am a master of Photoshop 90 lvl ! And also I work in Cinema 4D. In my projects I combine Photoshop and Cinema 4D You can check Photomanipulation: [login to view URL] Περισσότερα

£150 GBP σε 5 μέρες
(194 Αξιολογήσεις)
7.0
navyaarts13

Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 12 Hours. You can check my profile & Portfolio here and then make decision. I am here for long term work relatio Περισσότερα

£12 GBP σε 1 μέρα
(240 Αξιολογήσεις)
6.6
swsindia

Hi I have expertise in 2D and 3D Graphics design. I can redeisgn your banners for you as per your requirement. I will sure give you high quality and eye catchy work. There will be no delay in my work. I ha Περισσότερα

£50 GBP σε 1 μέρα
(456 Αξιολογήσεις)
7.1
parul6789

Hey, I have gone through your project requirements and would be glad to work with you on your current project. I am confident enough to complete this project with total accuracy in order to give you the desired outp Περισσότερα

£30 GBP σε 0 μέρες
(249 Αξιολογήσεις)
6.5
karleyAustin

Thanks for Reviewing my Bid. My name is Karley. I am an experienced graphic designer having 6 years of experience. I have also done Masters in Marketing I am well aware of how Brand works in the Market and what are the Περισσότερα

£222 GBP σε 3 μέρες
(208 Αξιολογήσεις)
6.5
elenakalashnik

Hello! I'm super-cool photoshoper and I can make really high-quality job for you. Of course I also work in other programs. I am working ONLY till full satisfaction of employer. You can see my profile and be con Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.1
swsinfotech

HELLO, I understand your requirements precisely to deliver Creative designs •101% client satisfaction guaranteed. I read through the job details extremely carefully**Banners **Designs. I can complete your proj Περισσότερα

£12 GBP σε 0 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
6.2
eyenetindia

Hi, I have read Your project description. I will Provide you work according to your requirement. You can check my Portfolio here https://www.freelancer.com/u/eyenetindia.html to see my previous work and feedbac Περισσότερα

£32 GBP σε 1 μέρα
(148 Αξιολογήσεις)
6.2
giritech

I WILL COMPLETE YOUR WORK BEFORE YOUR TIME FRAME AND ALWAYS GIVE YOU TOP QULAITY WORK......... Hi, Please give me opportunity to work for you.I have well experience in this field of 5+ years. i will give you exc Περισσότερα

£150 GBP σε 5 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
6.3
HytShz

Hy Good day, Thanks for project postings. Don’t consider as auto bid. As, I go through descriptions well and looking forward to discuss details & offer services as: • Multiple concepts till liked Περισσότερα

£123 GBP σε 5 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
5.8
ChetnaArts

Please Give ME a chance as I am very Serious at my work. Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 24 Hours. You can check my profile & Portfolio here and Περισσότερα

£11 GBP σε 0 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
5.4
agnitiosoftware

Hello, We feel glad if you please come over private chat for further discussion. Let me assure you first that we have very skilled and experienced designers team who are working with the excellence from last 10 y Περισσότερα

£13 GBP σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.6
graphicworld13

Hi, I have expertise in Graphics , photoshop and illustration design. I can design Banners for you as mentioned in description. I will sure give you High quality, creative and eye-catchy work. I will give yo Περισσότερα

£25 GBP σε 1 μέρα
(37 Αξιολογήσεις)
5.1
a1services

Hi, Please give me opportunity to work for you.I have well experience in this field of 5+ years. i will give you excellent quality work. I have expertise in BANNER design. There will be no delay in my work I Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.1
articreations

Hi, I have read Your project description carefully. I am very interested in your project and also I am ready to start immediately. I will give you high quality and fast work. I will deliver you project time Περισσότερα

£11 GBP σε 0 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
5.1
usweblancers

Hi, We have gone through your requirements. We are sure we can fulfill your requirement 100%. Kindly message us for further discussion. Cheers Thanks, Naveen

£88 GBP σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.3
maamekal

Hi Greeting of the day!! ☞ WHY ME : I have more than 5 years of experience in Web Development/Designing & have Developed number of websites in the past. I have an expertise in : ✔ PHP and it's Framewo Περισσότερα

£111 GBP σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.4
overtservices

Hello, OvertServices is one of the experienced and most creative custom graphic designing team. With a team of in-house, great quality and dedicated designers working around the 24X7 in Logo Designing, Web Designing, Περισσότερα

£14 GBP σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
4.3
parteekrsnr

Why you choose us: -Start working immediately -Affordable price -creative design -Work on time -Quick Response - Impressive content - Unlimited revisions and modifications - Custom Designs. We never us Περισσότερα

£66 GBP σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
3.8
akanksha32

Hi, I will provide you excellent designs for your project as I am very skilled in my work. My price is quite reasonable according to the requirements. I am sure you will appreciate my work and quality. I am not h Περισσότερα

£11 GBP σε 0 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.4