Κλειστό

Create a database search engine

I think PHP is good for this work.

Download the attached file to read the requirements.

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: shell script create file read remote computer, read mssql database backup file, java create excel file read file, search database file, create database xml file, create text file read file, php sql database create file, search engine excel database, search database flat file comparison cms, create search database business phone numbers

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Abuja, Nigeria

Ταυτότητα Εργασίας: #10536599

14 freelancers are bidding on average $247 for this job

rudeononto

Greetings! I’m an expert, having very magnificent expertise on WordPress and Search Engine Optimization, various kinds of Administrative support, Graphics Design like Logo, Banner, Brochure, Business Cards and so on r Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I would call myself a master of what I do, I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to pin Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
0.0
kanika6665

Hi, I have excellent experience in Website Designing/Development & believe my abilities would be perfect for your venture. I have more than 7 years of experience in this field and can provide you my past sample work. Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
$377 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
ciestosolution

First of all,its my pleasure to bid on your project, I have gone through your requirements and seen your specifications. We are ready to work on it as soon as you will award this project to us. We are a company cons Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(263 Αξιολογήσεις)
0.0
serialcoders

We are located in USA as an Established Technology firm that you can trust as compared to anyone virtually located away from you. Working with a Registered and Established firm can ensure that you never have to wor Περισσότερα

$427 USD σε 4 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
Webhelpdesk2527

Building well-functioning websites is our expertise. During the years of IT experience We’ve got deep into many of It core development tools and many contributed modules, and worked almost in many area ITl development Περισσότερα

$89 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
$160 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Lavlu

Hello Sir,Good Day..!! PHP WITHmysqli is good for this... I am sandeep sharma,Fulltime freelancer with 11 years of experience. I checked your project requirements and it matches with my skills & expertise to deliver Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
0.0
SonghanStar

Hello, How are you. I am really interested to work on this project. I developed an huge shop-point system with PHP, Javascript,MySQL. [login to view URL] I can start the work now , and can provide the best ser Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akash9958

Hello, I am a Developer with good knowledge in WordPress, Template Creation/Customization, PHP, Software Architecture JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3 and Responsive. I have gone through the project descripti Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(164 Αξιολογήσεις)
0.0
stayconnectedsi

Hello, I am PHP Developer, Thanks for posting the job. I have reviewed the job proposal. I have developed many web application in PHP holding an experience of more than 6 years so I am confident to provide you bes Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$257 USD σε 10 μέρες
(316 Αξιολογήσεις)
0.0
techwelfare

Yes Sir let's explore the requirement to clarify in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards Amrita

$238 USD σε 10 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
0.0
JayNike

I will hold a stable contact with you to show you each time all changes that've been made. I will satisfy your wishes. German quality.

$166 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0