Κλειστό

Costruire una Web Application

40 freelancers are bidding on average €1166 for this job

seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/Angular.JS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascrip Περισσότερα

€1546 EUR σε 15 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
8.7
tomydeveloper

Hi, I have read your project details. Can you please tell me if we can discuss the project over freelancer chat? Please let me know. Thanks

€1388 EUR σε 20 μέρες
(461 Αξιολογήσεις)
8.1
fortranPRO

Dear Employer, Greetings from fortranPRO. I have worked on similar projects to what you are looking for, and I am 100% confident that I can exceed your expectations. I have attached samples of work very simi Περισσότερα

€900 EUR σε 20 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
7.6
vw580939vw

Dear Sir, We have gone through the to do list of WP. I am clear about the idea and concept of what you want to make. We are interested in establishing a professional relationship with you through serving you for t Περισσότερα

€1000 EUR σε 20 μέρες
(166 Αξιολογήσεις)
7.5
neoglobal

We can start working on your project from today if needed. You do not need to release any payment until some of the work is shown and uploaded on demo. We have been working on many projects before and many of them c Περισσότερα

€2000 EUR σε 30 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
7.5
maxpl

Hi, Im web developer from Poland, I have 5+ years of experience in webdesign/ development, WordPress, OperCart, E-commerce, obile Development, SEO and I have done number of projects. I can handle project indep Περισσότερα

€1333 EUR σε 15 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
7.0
€1250 EUR σε 20 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
7.0
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

€1500 EUR σε 20 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
7.2
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

€1546 EUR σε 25 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
7.2
babusharif

Respected Sir, We are specialist in Web development with the most talented programmers, even we are expert in the best PHP framkwork LARAVEL, and graphics designers with us. We have developed many renowned eCommerce s Περισσότερα

€1250 EUR σε 20 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.7
bhaveshkhatarani

Hi, Let's discuss in detail about your project. We have great skills in Android, iPhone/iPad, PhoneGap,Cordova, ionic, php, Angular JS,Node JS, Laravel Codeigniter, Wordpress, Magento, Joomla, HTML/CSS, Database Περισσότερα

€888 EUR σε 20 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.6
€1250 EUR σε 20 μέρες
(413 Αξιολογήσεις)
7.1
€1250 EUR σε 20 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.8
priyank086

Hi There I have seen the details and understand that you are looking for a website with responsiveness I have more than 6 years experience in website development and app development fields I believe in long te Περισσότερα

€833 EUR σε 20 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
6.4
indivar

Hello Hiring Manager, Hope you are doing well!! I have just gone through your job and we are quite confident that I can handle your project perfectly. My expertise area is related to Graphic and Web designing Περισσότερα

€888 EUR σε 20 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.7
idesignwork

Hi, I just read the job description and would like to chat with you to understand your requirement that you want in the site. I have good skills in web designing and development. Sample of sites I designed and d Περισσότερα

€755 EUR σε 7 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.1
endivesoftware

--""Web Development Experience Similar To Your Need""-- Going through your requirement brief, we are willing to discuss in more detail to know your expectation, Can we setup a call ? Let me share few of our work li Περισσότερα

€1500 EUR σε 30 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.4
saddy007

Ciao, sono uno sviluppatore web e può sviluppare la web app per cellulari e tablet. Si prega di contattare per discutere in dettaglio Saluti

€1000 EUR σε 13 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.5
infinitydot

Hi, Hope you are doing great. I have 5+ years of experience in wordpress,Megento,Php,Software architecture,Webite Desgning,HTML,CSS,Graphic designing.I have understood your requirement and i am very much confident tha Περισσότερα

€750 EUR σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.7
valexan

Hello I have gone through your requirement you need to make website Please share all the details across to me So i can go through it and start working on it. I am sharing some of the links of my previous si Περισσότερα

€750 EUR σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.7