Κλειστό

Build a Website by using magenta

I wanted a website exactly like this [url removed, login to view] by using

Magento,

On the Dashboard must shown the total sales

I must be able to check the stock online and also open PO and do tax invoice

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, Magento, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: website by, sales website 2016 design, hk website design

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Laksi, Thailand

Ταυτότητα Εργασίας: #9540700

74 freelancers are bidding on average $866 for this job

infoway

Good Day.! I'm very glad to let you know that we've extensive knowledge on Magento and would love to discuss more about the project with you. Please check some of our Magento sites: [login to view URL] Περισσότερα

$1146 USD σε 21 μέρες
(557 Αξιολογήσεις)
9.6
Webwingtechology

Hello Sir, Your Requirement: ============== - You want to build a website exactly like "[login to view URL]"using Magento with Admin Dashboard. I have gone through your website deeply and got a fair idea about Περισσότερα

$1237 USD σε 30 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
8.9
SRajpurohit

Hello there, Greetings! We have gone through your job description and would like to convey you that we are the best match for this task as we are expertise team of prolific Magento Ninja working on e-Commerce dev Περισσότερα

$876 USD σε 20 μέρες
(269 Αξιολογήσεις)
8.5
vad1mich

Hey there, I had read you project brief. Your project is really interesting for my team. We are specializing in web design, HTML, PHP, CSS, Wordpress, and almost every other niche of design and development. Unique and Περισσότερα

$842 USD σε 30 μέρες
(336 Αξιολογήσεις)
8.7
fastworkontime1

Hi There, Greetings of the day!! First have a look at my previous work samples: Magento: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$600 USD σε 10 μέρες
(511 Αξιολογήσεις)
8.3
nyquistlab11

Magento Proven Certified Developer + 6 year experience: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] http://ga Περισσότερα

$1000 USD σε 15 μέρες
(430 Αξιολογήσεις)
8.4
madhavdutta

Hi Dear, Hope you are doing well !! We come in top 10 freelancers I have gone through your project description. I can understand that you are looking for a conceptual based website development on Magento ther Περισσότερα

$2886 USD σε 40 μέρες
(190 Αξιολογήσεις)
8.6
r4rony

Dear Client, We have gone through your job description about magento website and understood it well. We are confident to deliver you the desired work. Please let me know what features you need. We are web based Περισσότερα

$721 USD σε 10 μέρες
(157 Αξιολογήσεις)
8.3
londonlance

We are a London based Fullstack dev studio, we can deliver a top notch job for you. All our projects are version controlled with GIT (Github or Bitbucket). Following are some of our recent projects; https://postl Περισσότερα

$1155 USD σε 30 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
7.8
shibin123sl

Hello We went through the project description and reference sites very well. We are professional website design and development company operating in UK and India. We have great team for Magneto developments and have Περισσότερα

$894 USD σε 15 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
7.6
conceptsview

HI, Please check some completed projects, then you can easily understand my work ability & quality. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] http://infomediasolutio Περισσότερα

$936 USD σε 18 μέρες
(210 Αξιολογήσεις)
7.7
TeamMagento

Hello, Would you like to work with me ? I am a purely magento designer / developer with 7+ years of experience. Really interested in this project. Please review my magento work below. 1- [login to view URL] Περισσότερα

$750 USD σε 14 μέρες
(369 Αξιολογήσεις)
8.1
surabhirathi21

Hi, We're a team of Magento Developers based in New Delhi, India with more than 4 years of experience. We've gone through your project details and can do this task efficiently and accurately for you. Kindly check Περισσότερα

$600 USD σε 25 μέρες
(214 Αξιολογήσεις)
7.8
onlineshine

NO UPFRONT PAYMENT REQUIRED & FREE HOSTING !! We've been through the provided reference website "[login to view URL]" and could able to understand its functionalities and what they are offering. Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(245 Αξιολογήσεις)
8.4
bdsiddhi

Hi, Greetings !! We are a team of 29 full time, dedicated developers having expertise on native iOS & Android app development, Core PHP, Joomla, Magento, Wordpress, Moodle, Expression Engine, Prestashop, OpenCart, Περισσότερα

$1526 USD σε 39 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
7.5
varun8211

Hi, I have checked everything on your post and i want to tell you that i've expertness and commercial experience in Magento with excellent feedback. I have exhaustive experience with design and creation of applica Περισσότερα

$1052 USD σε 20 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
7.8
AndroPetre

Hello, I am Peter, an experienced web designer & developer. Quality and speed are my leading stars and I am at your disposal, just give me a message.

$1000 USD σε 14 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
7.3
hardikmemagara

Hello Sir, I have gone through your requirements in brief and understand your idea and preference for job as you are looking for. I have more than 5+ years of experience in Magento. I have developed more than 100 w Περισσότερα

$842 USD σε 25 μέρες
(479 Αξιολογήσεις)
7.6
StdioRelations

####### MAGENTO EXPERTS HERE ######## Hi, as per my understanding you need a new website. We are a team of 21 people and having 4 years experience in HTML, PHP, Wordpress, ecommerce, magento and many more technologi Περισσότερα

$947 USD σε 25 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
7.3
mrinal981

Greetings, Sure can build Magento store on the lines of : [login to view URL] with all the features you need. • Rich experience in Magento standards / custom themes & extension setup, customization & de Περισσότερα

$531 USD σε 30 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
7.3