Σε Εξέλιξη

Build a Website using Visual Studio 2012 Adding CSS -- 2

Add sever controls , ADO connection, Email, Text to the website i have created using VS 2012

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: visual design vs graphic design, creating simple website using visual studio 2012, design website using visual studio, develop professional website using flash css days, build dating website using gwt, slicing website using css, develop website using css, build sample website using dotnetnuke, build content management system newspaper website using dreamwaever, making website using css

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) springfield, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #10380855

1 freelancer is bidding on average $50 for this job

mudassarmalik

Hi Sir, i found your project interesting and ready to offer you my services in this regards. Kindly contact me back for further discussion.

$50 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8