Κλειστό

Build a Website to showcase my professional life

135 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €475 γι' αυτή τη δουλειά

meet2amitvw

Let's discuss more about project to finalize the proper scope with estimated cost and time so ping me over the freelancer chat.....I will share some demo as well for recent works if you want to check. You can also c Περισσότερα

€721 EUR σε 10 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
9.2
aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have below similar kind of expertise and work experience: http://www.galaxia.co/ http://theperfectjodi.com/ https://www.nearify.c Περισσότερα

€721 EUR σε 20 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
8.6
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. Looking for the freelancer to work on your next project? Or just need some issues/bugs/fixes ASAP? I have 8+ years of experience and I'm here for you! My Περισσότερα

€1030 EUR σε 10 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
8.7
michale21

Hi, We can surely build a website to showcase your professional life. Please have a look at our past work: http://votivewordpress.in/acrobatic/ http://votivewordpress.in/marine http://attic.no/ http://votiv Περισσότερα

€399 EUR σε 10 μέρες
(430 Αξιολογήσεις)
8.6
synapcs

Hey, I have the ability to deliver you a user friendly custom backend website which will showcase your professional life. By going through backend you will be able to edit anything which you required very easily Περισσότερα

€631 EUR σε 10 μέρες
(154 Αξιολογήσεις)
8.4
puneetjaini

Hi, I'm proficient in Wordpress, Html, Css and Php and can develop website efficiently as per your requirement. I have over 18 years of experience in developing website's, done more than 2000 projects successfully on Περισσότερα

€375 EUR σε 6 μέρες
(1630 Αξιολογήσεις)
8.7
graphicaa

The personal website to display the professional achievements and all other information you have proposed to show can be done. Public section of the site will display the public information. Admin can provide acc Περισσότερα

€315 EUR σε 10 μέρες
(579 Αξιολογήσεις)
8.7
drupaltonic

Hi,Its just the beginning of our long term professional relationship,so let’s connect now :) I have gone through your requirement and understand that your business is unique and Drupaltonic has always built websites Περισσότερα

€777 EUR σε 30 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
8.5
SRajpurohit

Hello there, Greetings! We have gone through your job description and would like to convey you that we are the best match for this task as we are expertise team of prolific Website Development/ Designing Ninja wo Περισσότερα

€773 EUR σε 15 μέρες
(278 Αξιολογήσεις)
8.4
RockStone435

Hello.. Nice to see your project posted here. I have read details. I think the design depends upon your profession, so if you can share some information regarding this, we can discuss it further. Tx

€275 EUR σε 10 μέρες
(482 Αξιολογήσεις)
8.5
r4rony

Hi, We have a team of experience developer who will work on your project and will dedicate full time support in developing you website. We can provide you solution on different frameworks of PHP as well as on custom Περισσότερα

€1443 EUR σε 35 μέρες
(155 Αξιολογήσεις)
8.2
toxsltech

Hello, Please have a look at the similar piece of work. ====== https://jitalent.com/ http://businessmamma.com/ https://promis.one/ ====== We have already developed several websites and have 6 years o Περισσότερα

€555 EUR σε 20 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
8.2
RaddyxTechnology

Hi, I have gone through the project description and I am interested to work for your project to design and develop your site. Please check below some of our previous work. http://www.prestigekitchensandcarpentr Περισσότερα

€526 EUR σε 10 μέρες
(250 Αξιολογήσεις)
8.2
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

€515 EUR σε 15 μέρες
(359 Αξιολογήσεις)
8.1
inspirad

Hi there, I am interested in this website development about you. I checked the details and understand your requirements. I am available here to discuss more on your project.come to chat with me. Also check our po Περισσότερα

€600 EUR σε 12 μέρες
(633 Αξιολογήσεις)
8.1
gkws

Dear Hiring Manager, Greetings! Let me keep this really short as I'm sure you would become overwhelmed with many offers :) ➽ On demand we can provide you: 1. Detailed Proposal 2. WBS 3. Wireframe 4. Mockup Περισσότερα

€600 EUR σε 15 μέρες
(343 Αξιολογήσεις)
7.7
shivmirthyusl

"IT FLEX SOLUTIONS has focused exclusively on the Web Development/Designing projects with 10+ years of service. Our Web Development/Designing expertise has helped clients to create e-commerce, social networking, real-e Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(204 Αξιολογήσεις)
8.0
otssols

Hi, As I understand, you are looking for a website to showcase your business services. Site content to be divided into two parts; public and private. We have similar work for a Lawyer: 1) http://asinjurylaw.co Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
8.1
zainy01

Hi, I'm interested in it. I'm top expert in creating web based applications, I've highest reviews for jQuery at freelancer.com and have created many projects having dashboard , user profiles management, 3rd Party API Περισσότερα

€700 EUR σε 10 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
7.8
gautam07

Hi, I did go through your detail.will deliver you nice looking website design and development.please open chat so we can discuss. Thanks Gautam

€277 EUR σε 5 μέρες
(683 Αξιολογήσεις)
7.8