Κλειστό

Build a Website

59 freelancers are bidding on average $498 for this job

puneetjaini

Hi, I'm proficient in Wordpress, Html, Css and Php and can develop website efficiently as per your requirement. I have over 18 years of experience in developing website's, done more than 2000 projects successfully on Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(360 Αξιολογήσεις)
8.2
SRajpurohit

Hello there, Greetings! We have gone through your job description and would like to convey you that we are the best match for this task as we are expertise team of prolific Website Development/ Designing Ninja wo Περισσότερα

$773 USD σε 14 μέρες
(245 Αξιολογήσεις)
8.3
narmadatech

Hello, Thank you for taking the time to read my proposal. I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on for Περισσότερα

$451 USD σε 7 μέρες
(223 Αξιολογήσεις)
7.9
linuxfreak1985

Hi, Sir I have fully read your project description and may i ask few questions about design / backend functionality part of the website? Mentioned below is my Past Portfolio /******* Laravel Applications Websites Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(546 Αξιολογήσεις)
7.9
swelltechnologie

For the proposed cost we assure you * 90 days free support & maintenance (After sales service) * Unlimited* design revisions * Website with bootstrap resposnive design * Double tested by quality analyst which is b Περισσότερα

$610 USD σε 15 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
7.6
contact2phpsl

Greetings You are looking to create a website .Please interact with me to discuss that what kind of features and functionalities you want to have in your [url removed, login to view] have a lot of experience in web development and custo Περισσότερα

$300 USD σε 4 μέρες
(308 Αξιολογήσεις)
7.3
webidiom

My Portfolio: [url removed, login to view] I am an experienced senior web developer & graphic designer. I am quite handy on both front/backend. Please contact me to discuss more. I have more than 8 years of experience i Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(204 Αξιολογήσεις)
7.5
$555 USD σε 10 μέρες
(3518 Αξιολογήσεις)
6.6
riseofaryan

Hello there, I have reviewed your project requirements and believe that I would be very well suited to design and build your website. I wonder your project description does not include enough information, so I would Περισσότερα

$750 USD σε 12 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
6.9
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

$773 USD σε 20 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.7
$750 USD σε 10 μέρες
(256 Αξιολογήσεις)
6.7
ukroficer

Hello, we are a team of web developers and we are able to design and build a website for you - can you provide us with the details? We are looking forward to hearing from you Manager Anna, Webcapitan team

$555 USD σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.6
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$773 USD σε 18 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
6.6
senthilwd

Hi, I have gone through your task I am ready to build your website, I got a good experience in Graphic and Web Development. I can complete this ASAP once its awarded. Please have a look into these websites I have creat Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.4
junkyfunky

Hello, I've read your project description, We can build a creative and professional website for you as per your requirements and I want to discuss this project in more detail with you. Lets have a quick chat to disc Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
6.4
bhaveshkhatarani

Hi, Please come forward to discuss in detail about your project over chat for features, functionalities, exact budget and time frame. We have great skills in Android, iPhone/iPad, PhoneGap,Cordova, ionic, php, An Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.0
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "Build a Website " and have analyzed that I have right skills (C# Programming, Graphic Design, HTML, Website Design) to execute your esteemed project. I wil Περισσότερα

$507 USD σε 365 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.1
rajsetia

Hello, I have gone through the job description and I am glad to inform you that I can do this job as I have more than 8 years of experience in designing and developing WordPress Websites also SEO. Please have a loo Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.2
WordPress4You

Hi, I am an Expert with Website Development, Hosting and SEO. Please have a look on my portfolio at below link - [url removed, login to view] Hopefully you will find it good enough to allow this opportunity to serve yo Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.1
androidc

Hi, Please share your requirement or Scope of your website. I’ve 7 year experience in website design and development. Please have a glance at my previous work:- [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.3