Κλειστό

Build a Website

83 freelancers are bidding on average $194 for this job

sanjay2004

Hello, My understanding about the project is that you are looking out for fixation of errors during migration of website on server. Kindly provide us the admin side details and share your website URL with us to stud Περισσότερα

$131 SGD σε 3 μέρες
(1604 Αξιολογήσεις)
10.0
evsoftpk

Hi, I can get your wordpress site uploaded to your server. As we have developed numerous wordpress websites ranging from simple company sites, blogs to complex network online learning web portal and ecommerce sites. Περισσότερα

$147 SGD σε 1 μέρα
(258 Αξιολογήσεις)
9.2
sandyIN

Hello Sir, I am a certified developer in the WordPress and core PHP, I have created many website in the WordPress. Please have a look on some website created by me. [login to view URL] http://holzundtechnic. Περισσότερα

$206 SGD σε 3 μέρες
(436 Αξιολογήσεις)
8.6
michale21

Hi, We have tremendous experience of developing WordPress websites. Why choose us: 1. We have expertise of WordPress and developed highly complex web applications. 2. We have read your deepest requirement at Περισσότερα

$311 SGD σε 5 μέρες
(475 Αξιολογήσεις)
8.8
royprosenjit1015

Hello, I am ready to do this job for you. Please send me all the server details, and the site link. Will fix the issue, and will upload the site to the server. You will get the best service from my end. Περισσότερα

$147 SGD σε 3 μέρες
(874 Αξιολογήσεις)
8.4
fastworkontime1

Wordpress Expert!! Hi there I have gone through your project detail and i am pretty much sure that I can upload your wordpress site onto server and fix the error on the site Upload efficiently and assure you with Περισσότερα

$250 SGD σε 3 μέρες
(522 Αξιολογήσεις)
8.3
OutsourceMan

Thanks for posting your requirements. Hello, This is vaishali from "Hire WordPress Experts" and I am here to help you with Build a Website . We have gone through the information provided by you. and I can assur Περισσότερα

$147 SGD σε 5 μέρες
(302 Αξιολογήσεις)
7.9
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$195 SGD σε 8 μέρες
(375 Αξιολογήσεις)
8.1
BVMSolution

Hello, Hope you are doing well. After carefully reviewing the requirements of the job description, I feel that we are very much suitable for the job. We can start working now . please give a chance to work fo Περισσότερα

$200 SGD σε 12 μέρες
(234 Αξιολογήσεις)
7.9
GetReal

Freelance Professional! Let me figure it out for you, ready to start now and have it done for you ASAP! Thanks!

$30 SGD σε 0 μέρες
(574 Αξιολογήσεις)
7.7
webhawks

Dear Sir, We can upload your site on the server, if you would like to give the opportunity to us. We have 8 years of experience in software industry and have the ability to fulfill all your needs. You may take Περισσότερα

$300 SGD σε 5 μέρες
(200 Αξιολογήσεις)
8.0
esigners

Hi, Please look at our Wordpress works at [login to view URL] Wordpress Ecommerce sites: [login to view URL] Wordpress Responsive sites: h Περισσότερα

$250 SGD σε 7 μέρες
(321 Αξιολογήσεις)
7.8
sapotacorp

HI sir. Could you let me know what's your wordpress template? What's your server? And I need admin account to check the issue. I'm an expert and professional guy. I have developed more than 200 wordpress sites. I can s Περισσότερα

$210 SGD σε 3 μέρες
(533 Αξιολογήσεις)
7.9
arunsingla32

HI there, Lets get connected to resolve issue you are facing during uploading wordpress onto the serverI am wordpress expert and wants to offer you my service for Wordpress Website Development. I am available and Περισσότερα

$226 SGD σε 3 μέρες
(184 Αξιολογήσεις)
8.1
graphicain

We are a team of website design and development. We are expert in Wordpress as well as all type of open source development. Please see some of our previous works below. [login to view URL] Περισσότερα

$157 SGD σε 3 μέρες
(394 Αξιολογήσεις)
7.4
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have a great team of expert Wordpress and WooCommerce Developers in [login to view URL] have many satisfied clients all over the [login to view URL] already have Περισσότερα

$250 SGD σε 7 μέρες
(134 Αξιολογήσεις)
7.6
sushant003

Dear Sir, We are in top 25 company in freelancer.com , we made lots of system and as well also earned more then 1000000+ USD and give us one chance then you will know our level of expertise and quality work Περισσότερα

$188 SGD σε 10 μέρες
(226 Αξιολογήσεις)
7.7
itsritu

Hello, After reading project description, I realised i can do work on your project. I am in field of Website Designing + Developing for the past 5 years. I am proficient in WordPress development and have excellent Περισσότερα

$200 SGD σε 3 μέρες
(158 Αξιολογήσεις)
7.1
digiwebcreators

Hi, I am wordpress expert and interested to fix/upload the website to another server. I have 10 years of experience in website designing/development. I want to discuss the job with you. Let’s have a quick discussion Περισσότερα

$70 SGD σε 1 μέρα
(387 Αξιολογήσεις)
7.4
jxsarwar

Hi, I can do this task in no time. I've years of experience working with wordpress. I can install ANY theme just like you see in its demo. Let's have a quick chat to discuss your requirements

$250 SGD σε 4 μέρες
(226 Αξιολογήσεις)
7.3