Ολοκληρωμένο

Build a Website

I need to have simple website - presentation of my company. It is only 5 slides/pictures with some text at interesting parallax efect. This website have to be showed on mobiles, tablets an personal computers with responsible design - Nothing difficult.

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, Parallax Scrolling

Περισσότερα: wordpress website build including design lead generation personal, wordpress website build including design (lead generation - personal), personal website build a website, personal website - build a website, joomla commerce website build, full website build, copy exitsing website build site, drag drop website build bracelet, teacher rating website build, bid website build, common questions freelance website build, website build bid, poker website build

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Michalová, Slovakia

Ταυτότητα Εργασίας: #11807665

Ανατέθηκε στον:

AdelinWeb

Hello, My name is Adelin and I'm from Romania. I'm a UI designer. I know PHP&MySQL, Jquery, Javascript, WordPress, HTML5/CSS3,Bootstrap etc. I bear users in mind when I build my web pages. I always want to gi Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.4

41 freelancers are bidding on average €159 for this job

puneetjaini

Hi, I'm proficient in Wordpress, Html, Css and Php and can develop website efficiently as per your requirement. I have over 18 years of experience in developing website's, done more than 2000 projects successfully on Περισσότερα

€200 EUR σε 5 μέρες
(363 Αξιολογήσεις)
8.4
fastworkontime1

Web designer Hi there First,have a look at some of my previous work samples: One Page work: ============ [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(422 Αξιολογήσεις)
8.1
mindblowcreative

Hello, We do like your project and we can definitely create a Website for your Company. Our core of expertise is in WP programming, webdesigns and marketing as you can see from our portfolio. Aside from great commun Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
8.1
biznsoft

WEB DEVELOPMENT EXPERT HERE Hi went through your description,My team is interested in your project and wish to apply for it. WHAT WE CAN DO: WE CAN CREATE A SEPARATE BRANDING FOR YOUR WEBSITE , WHICH Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(218 Αξιολογήσεις)
7.2
templatesale

I saw your website Your design and development expert here for your html/css, wordpress responsive website needs. Kindly check my portfolio: [login to view URL] Looking forward your kind reply and more cla Περισσότερα

€250 EUR σε 6 μέρες
(164 Αξιολογήσεις)
6.9
babitabubu

Hi, I can do it for you. I can start work now.

€200 EUR σε 2 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
6.8
kulization

Hi, I have checked your requirement completely and I am absolutely sure that I can design and develop world class website for your company and it would be fast loaded, pixel perfect, browser compatible and responsiv Περισσότερα

€80 EUR σε 5 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
7.1
webistick

Hello, Thanks for sharing your requirement over freelance!! Kindly share detailed requirement and I would like to request you for chat to present our understanding which will help us to solve your technical dou Περισσότερα

€77 EUR σε 3 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
6.5
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [login to view URL] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(164 Αξιολογήσεις)
6.7
Billah230

Hi, hope you doing well. I can build a fully responsive and mobile friendly website for you. You can manage all website content yourself. Do you have any reference site or should I show you some demo? Let's chat for m Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(147 Αξιολογήσεις)
6.6
laabhaa

Hi Greeting of the day!! Thank's for providing us an opportunity to bid on your project. We have 350+ projects completed by our 22 + employees so we are very excited to participate in this project. We special Περισσότερα

€30 EUR σε 3 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.8
webXpart

I have gone through the details you have provided in your project details. Please check below links for my Freelancer profile and my work profile. If you interested please let me know so we can discuss in details about Περισσότερα

€250 EUR σε 7 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.7
€61 EUR σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.2
SUASb52

I am professional Joomla, Magneto, Prestashop and Wordpress developer & Designer. I have good knowledge and experience in it. I will complete your project according to your requirement. you can check my reviews and rat Περισσότερα

€150 EUR σε 2 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.9
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

€155 EUR σε 7 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
6.1
amiablege

Hi ASR house has perceived your Website design project; we are highly skilled in the project of your interest. ASR house is achieving ace from more than a decade on other websites and is pertaining to amplify its busi Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(248 Αξιολογήσεις)
6.2
wxia0822

Hi, A WordPress expert is at your service! Looking forward hearing from you. Portfolio: [login to view URL] Several sites I have built for the clients: [login to view URL] (Canada) h Περισσότερα

€95 EUR σε 7 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.7
AdeelAslam4

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

€222 EUR σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.7
HKLabtec

Good evening, I have read your description and fully understand. I have 5+ years experience in HTML, CSS, jQuery, JavaScript, Bootstrap, PHP, MySQL and Wordpress so feel I have the skills and experience necessary Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.1
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards RIMSHA

€248 EUR σε 15 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.8