Ολοκληρωμένο

Build a Website --

Ανατέθηκε στον/στην:

sahildeveloper01

Hello Dear, I am a professional Web developer and Designer with an experience of more than 6 years in creating and customizing Web themes, extensions, application and plugins. My expertise is in providing high quali Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.5

26 freelancers are bidding on average $27 for this job

arunsingla32

Dear Client, After reviewing as you have one html that's need to be fixed to make it responsive , As I have effective web designing skills and can provide an easy to use, navigational and user friendly layout. I h Περισσότερα

$53 USD σε 1 μέρα
(183 Αξιολογήσεις)
8.1
oronnosl

Hello Sir, How are you. Here is the key reason to hire me: 1. Excellent expertise on website design (11 yrs exp) 2. Excellent expertise on WordPress theme development (6 yrs exp) 3. Excellent expertise on HTML/ Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(349 Αξιολογήσεις)
7.3
amirkust2005

Hello Sir, I read your project description we will make your website page fully responsive for every platform such as desktop, tablet and mobile.. Waiting for Your Positive Response. Portfolio Link: [url removed, login to view] Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(80 Αξιολογήσεις)
6.2
BlinkBestTeam

Dear Project Owner, Greetings...!! We can have quick turnaround over this. To check our capability you can see our recent Example:- [url removed, login to view] http://globaldesi.anitadongre.c Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(145 Αξιολογήσεις)
6.8
tofeeqsl

Hi I would like to fix your page and convert it to responsive in few hours. You can get completed by today. Thanks, Tofeeq

$35 USD σε 1 μέρα
(37 Αξιολογήσεις)
5.9
amangpt145

Hello,I can complete your project on time and within your budget.I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. I will give you our best work with our Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.2
Ajayphphelp

we can solve all issues in your website sir we preferred freelancer for this project as we are expertise in web development and designing.. we are available for you 24*7 so you will be updated from your [url removed, login to view] are Περισσότερα

$29 USD σε 1 μέρα
(83 Αξιολογήσεις)
6.1
umesh655

Hello, I am writing in response to your job posted. I enjoy working with creative team and have the ability to communicate with managers and colleagues. As such, I believe I can make a significant contribution to yo Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
6.2
lisa0002

SALUTATIONS How are you? I hope you are doing well and this season is going great for you and your business as well. I've carefully gone through the requirements of your project. All the requirements mentioned b Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
5.6
phpgen

Let's start the work immediately, am expert in html/CSS and for sure working on responsive templates for mobile devices, you can share the link so i can text it over the emulator and start from here the work Thanks Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(48 Αξιολογήσεις)
5.4
$25 USD σε 0 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
5.8
webdeveloperexpe

Hello, Thank you for taking the time to review our Bid. It will really be a great opportunity for us in working with you on this project! Designing [url removed, login to view] [url removed, login to view] http: Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(60 Αξιολογήσεις)
5.5
apachefriends

Hi, I am interested in your project " Build a Website -- ". We will fix your header issue and make it responsive. Let's discuss more about the project and turn it into reality with your idea and our skill Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.0
blisssoftwares

Sir we can solve your header responsive issue kindly see our work here.. [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
4.9
sureshchoudhary

Hello I could absolutely help you with my 7 year of experience in the field of HTML and DESIGNING. But rather than bore you with a bunch of text I figured you some of my website on which I have worked. http Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.6
saaz109

Hi Yes after go through your job description I am very much sure that I can complete work as per your requirements.I assure you that I will provide you quality work and within the decided time frame and budget. Ple Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.6
rishtitech

Hello I have reviewed your job description as well and very confident to handle this project perfectly. I am expert in Web designing/developing.I believe that I can be the best productive candidate for this require Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.3
$25 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
2.7
businessecotech

We are really hungry for some awesome reviews...We will do any work for you at a below per cost ... Do not worry about the quality pay us only when you are satisfied with our effort. However please do give us an oppo Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.0
technicus

On behalf of Technicus Infotech, we pleased to present you with the enclosed proposal. You will find the information in line with your needs. Technicus Infotech is a full service IT sector company which dedicates to th Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.6