Κλειστό

Build a Website

32 freelancers are bidding on average $122 for this job

galaxyweb

hi i am interested to design nad develop your news based website in wordpress i have recently complete this website [login to view URL] plz share the full details of your website along with logo

$777 USD σε 21 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.1
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
5.9
msystechnology

Hi, We have a rich experience in WordPress development and have completed many successful [login to view URL] can do this job with good understanding and in estimated time frame with a unique design.I ensure you that you will Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.7
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your brief and can see that you’d like to build an [login to view URL] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites as well as SEO.I would approach your p Περισσότερα

$138 USD σε 7 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
5.8
desireds

Hello sir/madam , we have completed many news [login to view URL] check below links. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] http://lokde Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.7
prowebtechnos

Dear Sir, We have hands on experience with Designing and Development. We are comfortable with the details, We are a group of experienced graphics designers and web developers. We are a highly motivated team of skil Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(58 Αξιολογήσεις)
5.5
Ajayphphelp

we can make a website in word press easily in a very less time sir we preferred freelancer for this project as we are expertise in web development and designing.. we are available for you 24*7 so you will be updated f Περισσότερα

$29 USD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
5.2
octaservices

Hello, I have analysed your job posted on freelancer and I’m interested to do your project as I have 6 years of experience in “Web Development and PHP”, So, I think that I have all the skills you’re looking for. Ki Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(195 Αξιολογήσεις)
5.6
webdeveloperexpe

Hello, Thank you for taking the time to review our Bid. It will really be a great opportunity for us in working with you on this project! Designing [login to view URL] [login to view URL] http: Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(37 Αξιολογήσεις)
5.0
Webbleu

Hello Dear Client, We have gone through your requirement and would to take this opportunity to work on this project. Can you send a detailed requirement about your project. About us We have been providin Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
4.5
idesignwork

Hi, I just read the job description and would like to chat with you to understand your requirement that you want in the site. Let me know what exact features you need for this site ? I have good skills in web de Περισσότερα

$255 USD σε 5 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.7
rainstreamweb

Hello, This is not copy/paste message. I read your requirements. I am interested for this job. I have expertise in Wordpress, Laravel, Magento, AngularJS, Ruby on Rails, Core PHP etc. technologies and can work on Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.7
imphasys

Dear Hiring Manager, I'm a Developer, and I'm very interested in your job posted(Build a Website) here to get done by me. I would love to work on your project.I have 5+ years of experience in webdesign/ development Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.4
MikeAscendancy

Your budget is very low. If you can increase then i am ready to work on it. I have 5+ year of experience in website development. I have core knowledge of web design & development and core PHP. I offer HTML5, CSS3, M Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.0
ashwin36

Hello, As I have seen your Job Post I am ready to work on your website as according to your need. I am pretty certain I can do this for you. I am having extensive experience in WordPress development. * Custom Respons Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
4.1
nileshbakotiya

Hi, Thanks for the opportunity. As per your requirement, i would like to tell you that I have a very strong experience of more than 7 years in this field of design and development. Please spare a moment to discuss t Περισσότερα

$17 USD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
4.3
programmernabeel

Dear Sir, Hope you are doing well today, I have read your project description, i am willing to do this task for you. i have done similar work before and got a good review. please come on chat, so we can disc Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
$25 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
3.6
sanjayjoshi77731

This is in response to the job posted....., we would like to inform you that we are a software company having expertise in this particular domain. If you give us an opportunity, we assure you to provide our best of se Περισσότερα

$15 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
rkinfotekh

***Dear Hiring Manager, WE ARE HAPPY TO DESIGN NEWS WEBSITE FOR YOU. (CONTACT US FOR MORE DISCUSSION REGARDING PROJECT AND LETS START WORK !!) PLEASE CHECK OUR WORK. We have 10 years experience with various techn Περισσότερα

$555 USD σε 25 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.5