Κλειστό

Build a Website

37 freelancers are bidding on average R$1755 for this job

sanjay2004

Hello, Our bid is an expression of interest in your project. I believe that the project needs discussion to understand the features required in the website. Please private message us to initiate discussion. We will Περισσότερα

R$800 BRL σε 0 μέρες
(1623 Αξιολογήσεις)
10.0
esolzsales

Hello, Greetings, Top most Freelancer to work with and have great reviews too. I have read the project details. It would be helpful if we can have 1-1 call / chat in Freelancer to have the seamless understa Περισσότερα

R$2500 BRL σε 30 μέρες
(575 Αξιολογήσεις)
9.9
puneetjaini

Hi, Please share your complete requirement. I'm proficient in Wordpress, Html, Css and Php and can develop website efficiently as per your requirement. I have over 18 years of experience in developing website's, d Περισσότερα

R$2000 BRL σε 6 μέρες
(1761 Αξιολογήσεις)
8.9
aistechnolabs

Greetings!! Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Website Developers) is a dedicated team with over 5 years' experience and a strong workforce of 226+ Professionals.  Understanding: I have gone t Περισσότερα

R$4957 BRL σε 30 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
9.0
michale21

Hello sir/Ma'am, Greetings from Votive Technologies!! We have good experience team of Core PHP, PHP frameworks, PHP- CMS's, PHP - Ecommerce, Mysql, Responsive Web Designs, Ajax, jquery, JavaScript, Json, Photosho Περισσότερα

R$1588 BRL σε 10 μέρες
(497 Αξιολογήσεις)
8.9
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/i Περισσότερα

R$3195 BRL σε 10 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
8.7
toxsltech

Hello Greetings!! ** Please share more details regarding your project so that we can proceed further **. We are an ISO: 9001:2015 certified global software services company focused on Mobile and Web applicatio Περισσότερα

R$3092 BRL σε 30 μέρες
(136 Αξιολογήσεις)
8.4
narmadatech

Hello, Thank you for taking the time to read my proposal. I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on f Περισσότερα

R$2000 BRL σε 10 μέρες
(276 Αξιολογήσεις)
8.2
imwebdesigner

Hi - My Name is Nitin Gupta. I’ve read your project brief and can see that you need a website design and build. I have 8 years experience in designing and developing websites. I would approach your project by starting Περισσότερα

R$1500 BRL σε 10 μέρες
(492 Αξιολογήσεις)
7.9
digiwebcreators

Respected Employer, I am interested to build the website. I want to discuss the job with you. Let’s have a quick discussion over the chat and get started. I will develop a clean, professional and responsive website Περισσότερα

R$1000 BRL σε 7 μέρες
(411 Αξιολογήσεις)
7.5
kulization

Hello Sir, Please send me your project detailed requirement and I am absolutely sure that I can design and develop world class website for your company and it would be fast loaded, pixel perfect, browser compatible Περισσότερα

R$1500 BRL σε 10 μέρες
(244 Αξιολογήσεις)
7.2
laabhaa

Hi Greeting of the day!! Thank's for providing us an opportunity to bid on your project. We have 350+ projects completed by our 22 + employees so we are very excited to participate in this project. We special Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
7.1
Billah230

Hi, hope you doing well. I can build a fully responsive and mobile friendly website for you. You can manage all website content yourself. How many page you need on your website? Do you have any reference site or should Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(162 Αξιολογήσεις)
6.7
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [login to view URL] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(229 Αξιολογήσεις)
7.0
dghq123

Hi there.. I have read your project details completely and willing to do it for you... Check my recent reviews for our quality work on on time delivery :) Also let me tell you that we are a group of experts Full St Περισσότερα

R$2000 BRL σε 15 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
6.8
Sunita0610

I have seen your posting carefully . I am expert in this field . i can do this project with 100% satisfaction and quality work . Please discuss this project so that i can share my previous project with you . Portfo Περισσότερα

R$1578 BRL σε 10 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
7.1
miracitech37

Hi I have read your job description extremely carefully , so now don’t need to worry we will give PROFESSIONAL work in MINIMUM PRICE and I am absolutely sure that our team can do the job very well but I have couple of Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.1
durgesh8527

Hello buyer, I have more than 7 years experience in Web Design & Development. Dedicated to Wordpress, Joomla, HTML5, CSS3, E-Commerce-Websites, PHP, MySQL and Responsive design. Lets discuss more on chat window. Po Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.6
asait1192

Hello Sir/Madam, I am Asait from Skynet Global System ,Gujarat. We have team of inhouse team of 15 developers and we have delivered 200 projects within 1.5 year of time span. My Skills: - - >Design : PSD to HTM Περισσότερα

R$2000 BRL σε 20 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.4
brynn3r

Olá, tudo bem? Por favor, do que exatamente precisa? ...............................................

R$2000 BRL σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.6