Κλειστό

Any Website Available for call centre management

11 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο £475 γι' αυτή τη δουλειά

gkws

Dear Hiring Manager, Greetings from GKWS !! I wish your day is going well and all is good with you. I would like to discuss the project in details before confirming the bid. Here lies some of our Good Quality wo Περισσότερα

£600 GBP σε 15 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
7.5
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

£1000 GBP σε 10 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.1
phpfreelancer14

hi I am writing to you since I am interested in the job posting.Please give the requirements so we can develop it from scratch Working with PHP, HTML/CSS and MYSQL, I have completed a number of projects that a Περισσότερα

£1000 GBP σε 30 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
6.0
xielessupport

I can make your project a great success. I'm 31 year old talented PHP and open-source developer. I have 9 years of experience in Server Administration and Web Application Development. I'm expert in web application cust Περισσότερα

£253 GBP σε 8 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.3
MoboticsTech

Hello Sir, First of all thanks for posting your project here.We are interested on your project cause we have same skill set and experience.Our 99% work done in codeigniter. We have build 1)CMS 2)Ec Περισσότερα

£888 GBP σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.9
£150 GBP σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
2.8
spdtechnologys

Hi Hope you are doing well. I have gone through your shared requirements and we can implement all of your requirements with the highest standard. Please have a look on few developed websites as well: Περισσότερα

£666 GBP σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.6
software12016

Hello. My name is Daniel. Can you give more details about this project? I look forward to your response Thank you

£150 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hirakhan2

Hi, I have review project details and would like to discuss further regarding the project with you. Kindly let me know when you are available. Thank you.

£222 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kamesprasath

I am writing to express my interest in the Remote/Freelance works with your company. Having 5+years of experience in Software development with an expertise in LAMP technology. Expertise in Open source Technologies Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hniaz

its not on the web but i do have code and fully functional i can send you up you can buy if you would like to i will sell it on lowest price you can chat with me so i can tell you more.

£150 GBP σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0