Κλειστό

Design a Website Mockup

33 freelancers are bidding on average £131 for this job

arijit81

Based on our expertise and long term experience, I can guarantee an extraordinary result in less than anticipating time. Please check our recent works once... [login to view URL] http:// Περισσότερα

£90 GBP σε 3 μέρες
(432 Αξιολογήσεις)
7.9
timid

hi, Lets discuss further Please have a look at my portfolio Design Work: [login to view URL] [login to view URL] Development work [login to view URL] ht Περισσότερα

£142 GBP σε 3 μέρες
(288 Αξιολογήσεις)
7.6
imwebdesigner

I will design attractive, professional and nice looking template design. We may discuss the project in details before selection. I have many years of experience in website development. You may check my reviews. See Περισσότερα

£150 GBP σε 7 μέρες
(307 Αξιολογήσεις)
7.5
pixlbrick

Hello, I have been read your requirement i would like to show my interest in this project. I can start design from now and will provide you 2-3 samples according to your requirements for mockup. I have 4 yr ex Περισσότερα

£78 GBP σε 1 μέρα
(73 Αξιολογήσεις)
7.0
riseofaryan

Hello sir, I have gone through your project description and requirement. Your project sounds quite interesting to me because designing top notch website is what I do and enjoy. I have been in web designing and develop Περισσότερα

£277 GBP σε 5 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
6.8
iDCreativeUK

Hi, Mark here, I would be interested in discussing this project with you. Thanks for the consideration, I hope to hear from you soon Mark

£139 GBP σε 5 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.6
fastworkontime1

Hi, Hope you are doing well..!! Thank you so much for giving us an opportunity to submit proposal on your project. We checked your requirements and we have an exact fit with the same. We at Fastworkontime comm Περισσότερα

£189 GBP σε 3 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.5
amfahsoft

I am 13 years experienced graphic designer myself and lead a team of 5. I am offering my services to do this job. I am confident that I will provide you what actually you are looking for. Here is the link of my design Περισσότερα

£98 GBP σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
6.1
ricardofreitas

Hi, I'm sure that I can reach your expectations. Know more about me and check my portfolio at: [login to view URL] .. and if you consider my services, feel free to contact me and share de Περισσότερα

£166 GBP σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.1
vtechiti

Dear Employer, I have gone through your requirement and will be glad to work for you. Please take a look of some of the website done by me: ===================================================== http://orienta Περισσότερα

£85 GBP σε 2 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
6.1
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

£21 GBP σε 7 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.9
viworld

A proposal has not yet been provided

£139 GBP σε 3 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
5.9
xtreemsolution

Hello There Thanks for allowing me to post my offer I have checked your assignment and found that you need to design a website mockup for your business. We assure you that your project will be completed within Περισσότερα

£257 GBP σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.9
vigilantsoft

A proposal has not yet been provided

£126 GBP σε 7 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.9
appdesign786

Hi i am expert in website designing i will give you smart, unique and outstanding website for your company please look my portfolio and hire me. We will give you: * Outstanding Concepts Initially, * Unlimited Revis Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
5.7
executeart

Dear Sir, I think that I am the right candidate for this project because I know the work very well and I understood your requirement. But, I am sure that you will be happy to see my work, as I said that I have good Περισσότερα

£61 GBP σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.6
bistanil98

I have check this requirement,have some query,so need to discuss this,please tell me how we can start the discussion. We have a team of professionals,they have more than 11 year of experience,so we can manage this wor Περισσότερα

£140 GBP σε 5 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.6
babysoftS

Hi, I am experienced UI designer and web developer with expertise in HTML5, CSS3, zurb foundation, twitter boostrap, PSD to HTML, w3c validated HTML/CSS. Expertise in designing mobile friendly, mobile optimized, re Περισσότερα

£142 GBP σε 6 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.5
PankajGupta007

Hello, I would like to work on all the details of your project. So, I can start my creative work and send you the best possible examples from my inspiration. I am passionate about creating work that is memorable, insp Περισσότερα

£150 GBP σε 15 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.4
dartsolutions

Hi, I have read your descriptions also understand your exact requirement and I have a strong team to complete this task easily. We provide 100% support after complete your project even if you need any files after yea Περισσότερα

£130 GBP σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.3