Ακυρώθηκε

deploy a website

I need someone to deploy a website Jekyll needs to be installed to generate the site. Install Jekyll

In addition, the site uses the LESS CSS preprocessor, which can be installed If npm is unavailable, it can also be installed with apt-get

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: Deploy, npm, preprocessor, php deploy, deploy php, website window size css, website travel template css, website layout full css, website creator php css, website designer export css, software photoshop website convert xhtml css, photoshop website convert xhtml css, website compatible firefox css, develop professional website using flash css days, website uploaden html css

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #6231632

1 freelancer is bidding on average $30 for this job

chsztsl

Ready to start. ____________________________________________________________________________________________

$30 CAD σε 0 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.0