Κλειστό

Design a web site for travel agency include crm

53 freelancers are bidding on average $2613 for this job

esolzsales

This is a placeholder bid. We need to discuss in detail before we can provide our final bid. I would like to assure you that you won't be disappointed with our quality work and communication. ========= Thankyou Περισσότερα

$2577 USD σε 65 μέρες
(572 Αξιολογήσεις)
9.9
meet2amitvw

Let's discuss over freelancer Personal Message Box for the proper estimation of cost and time. I am myself doing programming so you will directly work with one person and that's me. No mediators. No managers. No sub Περισσότερα

$2319 USD σε 30 μέρες
(157 Αξιολογήσεις)
9.3
kchg

Hello! I am interest your project and I hope to work with you. My Ranking is Top 7th on freelancer. I have enough experience with WEB developing for 5+ years. Client satisfaction is my top priority. I Περισσότερα

$3092 USD σε 30 μέρες
(436 Αξιολογήσεις)
9.5
michale21

Greeting from Votive technology !! We have very experienced web designer and developer of PHP, JOOMLA,HTML, HTML5,CSS, Ajax,jquery, JavaScript, Mysql,Graphic Design,Website Design,Photoshop,Banner and Flyer Design Περισσότερα

$2000 USD σε 25 μέρες
(471 Αξιολογήσεις)
8.8
seekdeveloper

Hello, I have read your post and understood your requirement. I have great experience in handling Wordpress /Magento/Joomla/Drupal/PHP/Java/node.js/AngularJS Python/Django/Javascript/MySQL/ HTML5/CSS3/ Περισσότερα

$3092 USD σε 30 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
8.7
ymswebsolutions

Lets discuss similar website with crm done before.

$3158 USD σε 45 μέρες
(343 Αξιολογήσεις)
8.6
digitallogix

Hello Sir, We have checked the project requirement and would like to discuss it in more detail. Question: - Can you please send complete details of all the required features? We are a team of professional web Περισσότερα

$2370 USD σε 30 μέρες
(244 Αξιολογήσεις)
8.4
Techizer

GREETINGS: Hi, we have gone through your full requirement.. we feel its quality job for us, and we can save your time and deliver you the final product sooner. Anyways we are looking into this and we have done this ki Περισσότερα

$2105 USD σε 30 μέρες
(206 Αξιολογήσεις)
8.1
sweetys1

Hi, Greetings from Sweety, I am expert website & front end UI designer with proven track record having over 940 Ratings plus most successful project completion rate here for many years. I am expert e-commerce / and Περισσότερα

$3157 USD σε 30 μέρες
(983 Αξιολογήσεις)
8.3
Properbouncetech

Thank you for reading this bid. Our company have an experienced team of PHP developer,HTML5 Developers and Visualizers. The overall team experience is around 8-10yrs. We work in MVC framework using CodeIgnitor and Περισσότερα

$2578 USD σε 30 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
7.8
karmickinfo

Hotel,flight & car website : [login to view URL] car: [login to view URL] hotel: [login to view URL] flight : [login to view URL] Our developing cheapti Περισσότερα

$6185 USD σε 79 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
8.1
AphroECS

Hello Sir, You are requested kindly allow us to discuss the features of crm which you want to integrate and kindly let us know about the cms which you would like to prefer. We are a team of well-experienced PHP devel Περισσότερα

$2526 USD σε 25 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
8.0
buraqtech

1. Vollks Australian Online Store In these days we are complete re-designing and reimplementing an online store for our Australian client in which we are using X-Cart latest stable release to implement his all require Περισσότερα

$2615 USD σε 30 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
8.2
KingdomEvil

Hi, Professionalism & Creativity are my area of expertise, Kindly preview my Profile/Portfolio and initiate a conversation for project discussion and to enable me to send a samples list of my past related Travel we Περισσότερα

$2684 USD σε 30 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
7.3
daffodilsoftware

Hello, Thank you for posting job. I have gone through the posted details and understand that you require a booking website. I can assist you in developing your website with all features: Self Mapping to online Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
7.7
mindblowcreative

Hello, We like your project and we are interested. The project is in the core of our expertise: Web Design, Development and User-experience and we are all confident that we can do an excellent job on this Website Περισσότερα

$3092 USD σε 40 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
8.2
rockerstech

I have experience in developing and available straight to start your work and all communication can be done via skype/viber/email. I can do better job. We have clear understanding of project and can start work straigh Περισσότερα

$2842 USD σε 30 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
7.8
qualifiedcoders

Hi, We have read your requirements and would like to discuss further as we have strong hands in web, desktop & mobile application development with in-depth experience in various CMS & have already developed a CRM ap Περισσότερα

$2421 USD σε 25 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
7.9
C0RETECHIES

Dear Employer, I am Gourav Business Development Manager of Core Techies, we are preferred freelancer here.I have well gone through the requirement,Kindly provide your detailed requirements so that I can provide you m Περισσότερα

$1500 USD σε 45 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
7.5
sritechnocrat

Hello Sri Technocrat will provide fully interactive application/website for your project. As per the detail, Sri Technocrat will provide three template functional schemes and sample pages to make your choice for lay Περισσότερα

$1666 USD σε 30 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
7.7