Κλειστό

I would like to hire a Grant Writer

5 freelancers are bidding on average $363 for this job

McCaslin

Grant writing is another writing field that involves a good deal of business know how and the way to appropriately structure a business plan as well as estimating budgets. Accurate scheduling and proposal terms must al Περισσότερα

$500 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ColbySlater

Not everyone can put words together with proficiency. Grant writing is a skill just like program development or financial management. I can simply transform ideas into an interesting “story” that grasps the interest of Περισσότερα

$555 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mathinson

Hello, Grant writing is another written work field that includes a decent arrangement of business know how, and the best approach to properly structure a marketable strategy while assessing spending plans. These varia Περισσότερα

$400 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
GaronHelton

Hello, Grant writing is another writing field that involves a good deal of business know how and the way to appropriately structure a business plan as well as estimating budgets. These factors are imperative in runnin Περισσότερα

$300 CAD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ConciseContent

"Dear Sir or Madam, As a lawyer over the last 4 years I have experience in (IP - patent - trademark - copyright - contracts - internet law - international business law - Data Protection - Domain names - Crowd sourcing Περισσότερα

$300 CAD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
CreativeWords67

Are you looking for a Content Writing Service to complete your writing projects? I have been providing content and article writing services since high school. I create original and good quality content that will help y Περισσότερα

$60 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
FertigCES

Qualifications: Ph.D. with solid track record of successful grant writing experience bringing in ~$400,000 USD cumulatively.

$388 CAD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0