Κλειστό

Video streaming service with CDN

1 freelancer is bidding on average ₹7777 for this job

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abarizapa

Hello, I'm presently working for the Google Cloud Platform and I'll be happy to assist you in enabling video streaming service with CDN. Kindly check my LinkedIn for more details on my professional background - http Περισσότερα

₹1500 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0