Κλειστό

Google Data Studio Reports Setup

3 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο R3870 γι' αυτή τη δουλειά

simonmadsen

I have been working with google analytics for many years so will like to look at this, please write here or skype meanordljato, check my profile for references, hope to hear from you, Simon

R3888 ZAR σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.2
whitehatseom

Hi, Hope you are doing well. ======Welcome to Cover letter with client reviews===== http://screencast.com/t/8tOYTbw1mYj http://screencast.com/t/B0dtH93ZMylj http://screencast.com/t/alySrYpqO http://screenc Περισσότερα

R3888 ZAR σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.8
zeedra

Hi, I would like to place a bid on this project. I can definitely prepare any reports in Data Studio as long as the data is present somewhere in Google Analytics or Google Sheets. I can pull the data from Analy Περισσότερα

R3833 ZAR σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.1