Κλειστό

Write a Book

13 freelancers are bidding on average ₹20263 for this job

writingspirit

Are you searching for a high-quality writer who will get it right the first time around? If so, you've found your guy. I'm an experienced freelance writer who would love to help you with your own project. I've written Περισσότερα

₹26315 INR σε 10 μέρες
(436 Αξιολογήσεις)
7.3
rvtechsolution

Hello, A great e-book can serve myriad purposes. You can use it to educate your target audience, promote your products and services, or to simply share your thoughts and vision with the online world through content- Περισσότερα

₹12555 INR σε 14 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.0
distilledinfo

Hello, Ebooks are an authoritative content marketing tool that can dramatically increase the exposure of your brand. However, the chance of success with your ebook greatly depends on its content, quality, and desig Περισσότερα

₹12555 INR σε 14 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.8
moizhussain656

Dear Sir, I am a software developer and eBook writer. I just completed six eBooks on Amazon and delivered the project before time which includes 12000 words each and I assure you quality of my work. I will compl Περισσότερα

₹27777 INR σε 4 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.0
adefioyeayobami

I am a native English speaker, with serious flair for writing. In the past, I've written a lot of top-quality web articles (and e-books), for different clients on different topics. I go the extra mile to ensure that an Περισσότερα

₹12500 INR σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
softbalaji

We are highly experienced Post Graduate Engineers, Doctors, IT, ITES, Software, Infrastructure Professionals, Web Designers and IT Architects. We can redo, improve, and publish any engineering, scientific MATLAB, S Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹13333 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mlirzl97

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tasfirdose

I have been working on my own book and so I am well versed with the work which goes into creating one. If you hire me, you will not have to worry about any mistakes creeping into your book.

₹22222 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
fexpwriter

I can provide exemplary writing services for you, by crafting stellar content with quick turnarounds.

₹12555 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dollythakrani

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
trutherford2017

I understand that you would like a book written according to your instruction. I am a very creative writer with versatile style capabilities, and can provide you with a few writing samples at your request. For your pro Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0