Κλειστό

Talents Recruited: Writers from nursing management, nursing, health care manageement, health care are highly welcomed

40 freelancers are bidding on average $1078 for this job

$1178 HKD σε 3 μέρες
(853 Αξιολογήσεις)
8.1
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$1244 HKD σε 3 μέρες
(738 Αξιολογήσεις)
8.1
writerforum91

Hi I am Monica i have read your project details. I have done various assignments related to nursing management, nursing, health care management and health care. Please message me for more details.

$1178 HKD σε 3 μέρες
(364 Αξιολογήσεις)
8.0
erinkennedy

Hi, I have done similar projects in the past. I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that Περισσότερα

$1244 HKD σε 3 μέρες
(364 Αξιολογήσεις)
7.6
$1244 HKD σε 3 μέρες
(367 Αξιολογήσεις)
7.1
Currong1641

Hello, I am an experienced academic writer. I have completed more than 800 projects and have over 175 positive reviews in my profile.I shall deliver good quality work. You may read the reviews in my profile. I hope you Περισσότερα

$1244 HKD σε 3 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
6.9
writingcompany87

Writing is an art. Besides a clear command of all aspects of the language, my impeccable writing is largely fuelled by an insatiable passion and love for the written word. I think this is what gives me an edge over man Περισσότερα

$1244 HKD σε 3 μέρες
(208 Αξιολογήσεις)
6.9
movita1

Hi, I am in HRD United Nations and a professional academic writer; seek to establish a mutually beneficial working relationship with you. I have 6 years writing experience at the University level. In addition to th Περισσότερα

$240 HKD σε 7 μέρες
(240 Αξιολογήσεις)
7.0
kyrl

A proposal has not yet been provided

$2777 HKD σε 12 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.5
softechinfinites

Hello, I am 4 years experienced in Academic writing and assure you the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarised free content with in the deadline and available to provide updates Περισσότερα

$2631 HKD σε 3 μέρες
(249 Αξιολογήσεις)
6.7
Arjun1106

I am Arjun Singh. I read your project description and understood you need the following: [login to view URL] for nursing management, nursing, health care management, health care. If I am missing something, please let me Περισσότερα

$1500 HKD σε 3 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
6.3
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$1244 HKD σε 3 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.3
Ezinewriters

Sir, I have gone through your project description and everything is quite clear to me. I am a very proficient and experienced writer. I have all it will take to execute this project to your ultimate satisfaction. Coinc Περισσότερα

$240 HKD σε 1 μέρα
(258 Αξιολογήσεις)
6.6
VirtualBrainInc

Pay only if you get what you desire, No third parties involved in your project this is what most of the other people want to do with your project. I deliver high quality work on time! In the URL below YOU WILL FIND, so Περισσότερα

$1244 HKD σε 3 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.3
iridescent2x15

I have done nursing writing [login to view URL] i would like to work for you.I can complete your task in [login to view URL] further details please inbox me. Thank you.

$1244 HKD σε 3 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
5.8
hrdezigns

Wont disappoint. Can provide samples for related work. Timely submission and no issues of payment or what so ever!

$290 HKD σε 3 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
5.9
$274 HKD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.8
$280 HKD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.2
IdeaCentre

Hello, how are you doing today? Click on that__CHAT__button below so that I can ask a few questions concerning your project. I have read all the provided instructions and I am the right person to work on this task. I p Περισσότερα

$1244 HKD σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.5
ismail7320

hi sir, I am basith expertise in academic writing, technical writing, health care. I have work on many nursing, health care projects written dissertation, academic articles and research papers completed successfull Περισσότερα

$1500 HKD σε 4 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.8