Σε Εξέλιξη

Romance book

Ανατέθηκε στον/στην:

priya96411

Hi, Ann. Sorry about the delay. I wasn't online when you sent those messages. The finished file will be edited and proofread, no problem. As to the first book - I'll make the required changes, and add a little about Περισσότερα

$111 USD σε 24 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.8

19 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $181 γι' αυτή τη δουλειά

Zackkhan19

----------READ ME--------I am a native speaker and a professional Writer/editor (copy, line/substantive, content, and technical editing) and proofreader offering a wealth of experience writing a wide variety of written Περισσότερα

$761 USD σε 10 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.9
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(165 Αξιολογήσεις)
6.6
$526 USD σε 14 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.2
charleslimnet

Hello, I am an accomplished article writer, who believes in quality and excellent performance. I hold post and under graduate degrees in literature and journalism. I have successfully completed over 3000 academic rel Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
5.3
quratulainsajid

Hello; I am a professional and committed writer with seven years experience in the field of writing. I can provide you excellent quality work within the given deadline; Looking forward for your response; Best Regard Περισσότερα

$95 USD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
4.9
Hoffman24

"If you want readable, engaging and accurate copy, then look no further. Translation, Ghost writing, rewriting, Web content, Script writing, copy writing, SEO article and web content is what I can help you with, thanks Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.9
saminatariq25

I am an ESL professional and masters. 4 years' experience of editing dissertations, research papers and books. I will proofread and edit a document on every diverse topic professionally, plus critique it efficiently I Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.2
creativeprof

Hi there, I have read your project description and I understand perfectly. I believe I am the best candidate for this position. Why? 1. I love novels. I have been reading novels since I was 9 years old. And I don't me Περισσότερα

$130 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
Oraneellington

Hello client, I am Orane Ellington, a talented and dedicated writer/ designer who is willing to go above and beyond your expectations in order to provide the best service possible in regards to your project. I possess Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.4
articreations

Hi, I have read Your project description carefully. I am very interested in your project and also I am ready to start immediately. I will give you high quality and fast work. I will deliver you project time Περισσότερα

$31 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Fortunecookie07

I am a experienced ghostwriter as i have written so many stories and articles. Trust me you will get you money worth.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Wordsourced

Greetings, My name is Godwin ,a full-time professional freelance writer. My specialty is Creative Writing & Ghostwriting(fiction, non-fiction, short stories and e-Books). Writing samples of my short stories & article Περισσότερα

$170 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0
BrandonRoss

Let's get creative! If you are looking for a someone with a new, fresh take on writing, someone with the necessary skills to turn your work into a masterpiece that leaps off the page and interacts with the reader, then Περισσότερα

$245 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
designsmaker0

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Garnit

A proposal has not yet been provided

$188 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pearlezem1

I am confident that I'm the person for this job because i have written a minimum of 6 books this month and, I write and publish romance books on online platforms like wattpad, radish, to name but a few. I am also capab Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bithee4friends

hello dear, i brought up reading romance novels, i am an aspiring writer and want to write novel of my own. i will love to write this paper.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0