Ολοκληρωμένο

Romance book

Ανατέθηκε στον:

priya96411

Hi, Ann. Sorry about the delay. I wasn't online when you sent those messages. The finished file will be edited and proofread, no problem. As to the first book - I'll make the required changes, and add a little about Περισσότερα

$111 USD σε 24 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.5

17 freelancers are bidding on average $175 for this job

Zackkhan19

----------READ ME--------I am a native speaker and a professional Writer/editor (copy, line/substantive, content, and technical editing) and proofreader offering a wealth of experience writing a wide variety of written Περισσότερα

$761 USD σε 10 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
7.3
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(265 Αξιολογήσεις)
7.2
charleslimnet

Hello, I am an accomplished article writer, who believes in quality and excellent performance. I hold post and under graduate degrees in literature and journalism. I have successfully completed over 3000 academic rel Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
6.0
quratulainsajid

Hello; I am a professional and committed writer with seven years experience in the field of writing. I can provide you excellent quality work within the given deadline; Looking forward for your response; Best Regard Περισσότερα

$95 USD σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.3
bithee4friends

hello dear, i brought up reading romance novels, i am an aspiring writer and want to write novel of my own. i will love to write this paper.

$155 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.9
saminatariq25

I am an ESL professional and masters. 4 years' experience of editing dissertations, research papers and books. I will proofread and edit a document on every diverse topic professionally, plus critique it efficiently I Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
3.8
Wordsourced

Greetings, My name is Godwin ,a full-time professional freelance writer. My specialty is Creative Writing & Ghostwriting(fiction, non-fiction, short stories and e-Books). Writing samples of my short stories & article Περισσότερα

$170 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.2
designsmaker0

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
creativeprof

Hi there, I have read your project description and I understand perfectly. I believe I am the best candidate for this position. Why? 1. I love novels. I have been reading novels since I was 9 years old. And I don't me Περισσότερα

$130 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
Oraneellington

Hello client, I am Orane Ellington, a talented and dedicated writer/ designer who is willing to go above and beyond your expectations in order to provide the best service possible in regards to your project. I possess Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.4
articreations

Hi, I have read Your project description carefully. I am very interested in your project and also I am ready to start immediately. I will give you high quality and fast work. I will deliver you project time Περισσότερα

$31 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Fortunecookie07

I am a experienced ghostwriter as i have written so many stories and articles. Trust me you will get you money worth.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Garnit

A proposal has not yet been provided

$188 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pearlezem1

I am confident that I'm the person for this job because i have written a minimum of 6 books this month and, I write and publish romance books on online platforms like wattpad, radish, to name but a few. I am also capab Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0