Κλειστό

Romance Ghostwriter Needed

14 freelancers are bidding on average ₱19270 for this job

basithashmi

My specialty is to write/ edit/ proofread Books, Novels, Memoirs and Stories (fiction and non-fiction) The final price we agree on will include complete book from scratch to the final product (outline of the book / c Περισσότερα

₱25000 PHP σε 10 μέρες
(150 Αξιολογήσεις)
6.7
CreativeWords67

Are you into kindle publishing or you want an eBook/book/novel to capture subscribers into your mailing list. Or you want an eBook/book/novel to sell to your fans and readers? You have come to the best Ghost writer to Περισσότερα

₱10000 PHP σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.0
₱10000 PHP σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.6
richardwickham44

I can be the ultimate choice for all your writing solutions. Everyone in this profession has their own expertise, so do I have, but I believe in versatility. I try to experiment everything therefore, I welcome Περισσότερα

₱22222 PHP σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.6
tufa123

Hi, I am interested. Would you please consider my bid in consideration of my reviews, profile, language skill, portfolios, education and experience? As an assistant professor of English Language and Literature with ove Περισσότερα

₱10000 PHP σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
3.2
writingmania9

HELLO, I am interested to complete your project. Your work will be completed on time. I will deliver quality work with diligence. Your work will be completed according to your ins Περισσότερα

₱22222 PHP σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
dollythakrani

I believe in rainbows, angels and druids who work fill time to make sure we find our soul mates. I believe in prayer. I was born a romantic

₱22222 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
htv0688

Hi! I would like to apply as your ghost writer. I am experienced in writing and am also an avid reader and would like to be involved in your project. I would be more than happy to help with your needs and do it as eff Περισσότερα

₱25000 PHP σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MadelineAU

Hi there, I’d like to be considered for your writing position. I’m a strategic writer with a strong background developing online content, including blog posts, social media posts, articles, press releases and other b Περισσότερα

₱10000 PHP σε 9 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gtrigger80

Hello, I am a well established writer and top-rated freelancer, my clients love my work and I always try to be professional. Proficient in English since the age of 16 and currently working as an English teacher, wit Περισσότερα

₱22222 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₱22222 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aleem18

I have a year's experience in writing which has compelled me further to pursue it. I enjoy writing state-of-the-art content for different kinds of writing such as blogs, articles, reviews and product descriptions. Crea Περισσότερα

₱18333 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ProGhostWriter47

Hi, I am expert in quickly generating engaging, readable content, and I have years of experience in writing for sales and marketing, as well as in technical writing. I enjoy reading and writing about a wide range of t Περισσότερα

₱11111 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
harisinha

I have been into content development for eight years and have developed a wide variety of content covering articles, blogs, web content, SEO, elearning storyboards, presentations, marketing content and others. I am Περισσότερα

₱22222 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ambrekiran

Hi, Hope you are well. To introduce myself briefly, I am a professional with 5 years experience in report and article writing. I have also written a few ghost articles for clients while some have appeared in my name Περισσότερα

₱27000 PHP σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₱22222 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
holmestella75

My Main Specialization is Romance Story Writing. I'm here to give you the best. Fresh out from Ph. D. Hot topics are available. Welcome to my Enterprise Page. I'm here to render good service. Considered your

₱10000 PHP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0