Κλειστό

Communion based Online business partner earning 40%

I am launching my online business and need a partner that can build up my social media and prompt products. This will be a 40% commotion on all dales.

Ικανότητες: Διαφήμιση μέσω Facebook , Instagram, Pinterest, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων , Twitter

Περισσότερα: online ayurvedic products for online business, ebay partner network based, partner business roles review information technology, wanted partner business, looking partner business process outsourcing services, writing partner business, find investor partner business, taking partner business, top online selling products, seo online store products, online commision products site, credit partner business, looking partner business, flash online store products, need partner business

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 10 αξιολογήσεις ) Philadelphia, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12677721

8 freelancers are bidding on average $34 for this job

rvtechsolution

Hi, I will customize a social media strategy specifically to fit your business's unique needs, from expanding brand recognition and increasing website traffic to igniting your existing community. My social media Περισσότερα

$100 USD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.1
Adminsuport

Hi, I am interested to your job.I am fully expert in Data entry,web research, Lead Generation, extracting email, data mining, Google, Bing, Yahoo, MS Office (Full), Google Docs, Google Document, Google Spreadsheet, Ad Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sadikonline

I am interested. Please tell me details. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
petreioanac

I think I am The best candidate for this project because I am young and fresh. This is what social media and media in general needs in order to accomplish their plans and make people trust in them. Thank you!

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mahmoudkoura95

Hello I'm really interested in your project and I want to join you and achieve great success for your business. I've more than a year of experience in the field of social media marketing and I know all the targeting t Περισσότερα

$35 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
noor155

i'm very good at building, marketing and fast

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cleitonvicente

Dear sir I have great experience in Instagram Marketing Internet research Social Media Management Social Media Marketing I hope I can spark your interest in me. I am always online, hard work and very sensitive t Περισσότερα

$10 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0