Κλειστό

I would like to hire an Excel Expert

16 freelancers are bidding on average ₹5609 for this job

kchas1

Hello, I simply place this bid to understand you specific needs. The final bid will be based on specificity. My promise is that you will receive best-in-class Excel Development skills for a good rate. I will never o Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.5
EngrShahidul

I am much experience in Excel and SPSS data analysis, power pivot table, regression (Trend line) & correlation analysis, statistical test, linear programming, formula creation, graph creation and report writing. I have Περισσότερα

₹1750 INR σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
vkalach

Hello. I have extensive experience working with excel vba Windows. willing to do the work for you and in time. I am also willing to regularly perform your job. Describe in detail what you need. with respect Περισσότερα

₹3000 INR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
revathiparthas

I have sound knowledge in MS word , Excel, Powerpoint, Web search. I am a dedicated person in work and always give my full potential to complete the job on time. Looking forward to hear from you.

₹10000 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
SergeyKyiv

Greetings! My name is Sergey Murzin, I'm from Kyiv, Ukraine. I have 20 years experience with MS Excel/Access/VBA. Any code I provide is well structured and commented, client gets whole access and rights for th Περισσότερα

₹7500 INR σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
2.4
sandroshubladze

Hello, I am accountant/audit and of course I am excel expert. I know how to use visual basic to create macros and can help with excel job whatever you would like to do

₹11111 INR σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
Dhavalmangukiya

i will done this work in your time period and also i will give my best for your work and i did done this types of work so i have some experience person so please trust on me and give me the work if you are done work wi Περισσότερα

₹5666 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abukaraki0

I believe that accuracy is the best virtue without which it will be impossible to provide quality work. Since many decisions are based on the information punched by data entry clerks, it is important that data quality Περισσότερα

₹1500 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
manjurul786

Hi, I am data entry expert. If you hire me then I will provide my best service for your project with quality and commitment. Looking forward to hear from you soon for further details. Thanks & Regards, manj Περισσότερα

₹1500 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
elichang

Hello there! I am a experienced English/Spanish translator with vast experience in the translation and proofreading of diverse content.  I am native Spanish speaker from Latinoamerica and would love to contribute wi Περισσότερα

₹1500 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ask4sek

A proposal has not yet been provided

₹11111 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Kanika0107

A proposal has not yet been provided

₹11111 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
eyalskuy

Over 15 years of experience in the field Budget control preparation of budget quarter control etc. Project schedules according to time line, budget and content High skills in Excel spreadsheets Leading and implemen Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
piyujaindata

Hello Sir/Mam, Me And My Employees are Data Entry/Data Processing Expert who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. If you are looking for data entry or search work as you Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Ahmed3M3

I am ready to give you hardworking, reliability, flexibility and honesty. I can work with supervision, communication and give updates on the status of my work output

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹2250 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
archi3001

I believe that I am the best candidate for this position because of my proficiency in MS Excel (only Formulae no VBA) experience and my ability to accomplish any job successfully. I have a passion for success and goal Περισσότερα

₹1750 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0