Κλειστό

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet. Use excel to compile reports and enter data

Ικανότητες: Excel

Περισσότερα: data entry research enter industries relevant skills excel, excel macros work excel, excel data entry data processing order entry order processing, entry data processing di excel, Data Entry Data Processing Excel , data entry data base excel sheet, macros written excel 2000 work excel 2007, data entry work excel

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Suriname

Ταυτότητα Εργασίας: #8444141

30 freelancers are bidding on average $400 for this job

privani

Having 14+ years of experience in Business Intelligence I’ve been involved in various technical activities including Development, Maintenance & Support and Testing etc. I've always taken the initiative in meeting pr Περισσότερα

$444 USD σε 8 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.0
mohammad201

Hi, I have read your posting job carefully. I am looking for a job like this. I can do your job perfectly and also assure you that my work will be 100% satisfied to you. Best regards Mohammad

$255 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.9
yuriihorbal

I have a lot experience in excel so I can easily cope with this task! I am very quick in typing so it will not take many time. I really want to work on this progect!

$250 USD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.7
jsinghrathore

i am pursuing engineering currently and want to earn some bucks so you can try me....................

$444 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aviroycxbd

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Avramoski

A proposal has not yet been provided

$250 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aggie12

Dear employer, I am a database administrator hence data entry is my daily routine. I have worked on similar projects to what you are looking for although in other areas and I am confident I can exceed your expectatio Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tjkhajavali

i have experince in doing excel work, becaue in patents we have to do work on excel ony, i have complete it as soon as possible

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
asabbas125

Respected Concerned , I have been in this industry for 6 years and such jobs are my daily practice. This is my first time on this site and hence you can see that I do not have any ratings/testimonials to show you. I Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw8322290vw

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 50 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
miapereira94

Hello, i'm portuguese and i went in a tourism course, so i'm very fluent at english and spanish, and i also had tic, so i know how to work with excel, powerpoint, publisher, word and frontpage, i think i've got what i Περισσότερα

$555 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JR89

A proposal has not yet been provided

$283 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ngaphan91

Dear Sir/Madam, I am proficient in Microsoft Excel and data entry. I have a lot of experience with data entry with a high degree of accuracy. I am very detail oriented and will complete the task with complete accura Περισσότερα

$370 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kingston99

I have a lot of experience with data entry. I have a high degree of accuracy. I worked as a secretary for a doctor's office for one year and had to copy patient charts onto the computers. I am very detail oriented and Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jubinahdi

Hello, I have +15 years of experience with Excel. I use this wonderful software on a daily basis in my job, and I LOVE to work in excel (maybe that was not relevant, but I wanted to tell you anyway!) I'm new to f Περισσότερα

$277 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
judesales

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
senkrchennai

Worked for USAA BANK at US. Three years as a Business / Data Analyst – Banking Operations . v Proficient with Microsoft Office products, especially MS Excel Big Data Analysis, Reconciliation and MIS &Dashboard reportin Περισσότερα

$526 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sarbuletz2008

Hi, i am qualified for this project. I have good knowledge of excel and I work very well with deadlines .Thanks

$355 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ikram544

A proposal has not yet been provided

$250 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
voldamolt

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0